Kontaktperson

Joachim Sagen

Norsk Revmatikerforbund har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose.

Norsk Revmatikerforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995.

I 2024 har NOrsk revmatikerforbund fått støtte til18prosjektER
det utgjør1.121.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har norsk revmatikerforbund fått støtte til978prosjekter
totalt har norsk revmatikerforbund fått265.189.573kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norsk Revmatikerforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter