Kontaktperson

Joachim Sagen

Norsk Revmatikerforbund har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose.

Norsk Revmatikerforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995.

I 2023 har NOrsk revmatikerforbund fått støtte til60prosjekter
det utgjør11.658.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har norsk revmatikerforbund fått støtte til956prosjekter
totalt har norsk revmatikerforbund fått263.908.573kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Norsk Revmatikerforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter