Inkluderende arbeidsliv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

NRF ønsker å utvikle en kampanje med mål om å synliggjøre hvilke initiativer som kan legge til rette for at flere med kronisk sykdom kan stå helt eller delvis i arbeid. Herunder; – Fleksibilitet i arbeidslivet for arbeidstaker. – Fleksibilitet i arbeidslivet for arbeidsgiver gjennom arbeidsgiverperioden ved sykdom. – Nok og riktig tilgang til medisiner gir mulighet til en bedre hverdag. – Nok og riktig rehabilitering i primær- og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er NRF sine medlemmer, lokallag, fylkeslag, følgere i sosiale medier, medier og politikere. NRF mener også at dette vil være en god kampanje for alle som har restarbeidsevne og deres arbeidsgivere. Hovedmålet er å få flere kronikere, som har mulighet til å jobbe, mulighet til å gå ut i arbeidslivet. Når prosjektperioden er avsluttet har vi som mål at NRF er en foretrukket kompetanseorganisasjon for tilpasning og inkludering i arbeidslivet. Det å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv vil gi flere kronikere økt livskvalitet og et mer meningsfylt liv. Arbeidet skal gjøres over en lengre tidsperiode, og kunne leve videre etter kampanjeslutt. Politiske prosesser er langsiktig arbeid, og løses ikke alene med en enkelt kampanje.

Aktivitet/tiltak/metode

1. Innsikt og analyse Arbeidet starter med å samle inn innsikt. Det gjøres en analyse av innsikten som danner underlaget for strategi- og kommunikasjonsarbeid. Byrået Släger vil bistå oss i arbeidet. 2. Strategi for tilnærming og budskapsutvikling Det utvikles en kommunikasjonsstrategi som inkluderer vurdering og prioritering av målgruppene. I tillegg utvikler vi en budskapsplattform for kampanjen, som skal bidra til at NRF tar en posisjon som kilde til kunnskap om tilrettelegging for at flere med kronisk sykdom kan stå helt eller delvis i arbeid. Dette inkluderer et tydelig formål, hoved- og støttebudskap. Resultatet av prosessen er et rammeverk som tydeliggjør våre målgrupper og prioriteringer for all ekstern kommunikasjon. 3. Konseptutvikling Basert på innsikt, analyse, strategi og budskapsplattform, utvikles et kreativt konsept. Her definerer vi hvilke fortellergrep vi vil bruke for å få ut vår historie, som er relevant for NRFs målgrupper. 4. Tiltak og kommunikasjonsplan Utvikling av kommunikasjonsplan med aktiviteter som må gjennomføres for en vellykket kampanje. I planen fordeles også ansvar for gjennomføring av de ulike aktivitetene og hvordan hver aktivitet skal måles. 5. Produksjon, gjennomføring og implementering NRF koordinerer og håndterer eventuelle produksjonsselskaper om det skal lages film, podcast eller andre produkter. Når alt innhold og materiell er ferdig og godkjent, går vi over i en gjennomførings- og implementeringsfase – kampanjen lanseres. 6. Rapportering og evaluering I etterkant av prosjektet vil NRF levere en sluttrapport med følgende punkter; A) Vi analyserer hvilken grad målene er nådd. Det rapporteres på måloppnåelse i OKR-rammeverk. B) Vi gjennomgår prosjektplanen for å evaluere om prosjektet ble utført i henhold til planen, eventuelle avvik. C) Vi oppsummerer prosjektets viktigste erfaringer, inkludert suksesser, utfordringer og læringspunkter som kan være verdifulle for fremtidige prosjekter.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi vet at mange med restarbeidsevne ønsker å stå i arbeid. Prosjektet skal bidra til at flere med kronisk sykdom kan stå helt eller delvis i arbeid. Resultatet er at arbeidsgivere gjennom fleksibilitet og tilrettelegging av arbeidshverdagen kan gjøre at flere kronisk syke kan stå helt eller delvis i jobb. Avgrensing i arbeidsgiverperioden ved sykdom blir løftet fram som et av flere tiltak for å få flere i arbeid. Arbeidet har satt fokus på viktigheten av tilgang til nok og riktig medisiner. Nok og riktig rehabilitering i primær- og spesialisthelsetjenesten er helt avgjørende for et inkluderende arbeidsliv. Arbeidet handler ikke bare om våre medlemmer, men alle som har restarbeidsevne og deres arbeidsgivere. Vi håper å se et mer inkluderende arbeidsliv som vil gagne samfunnet i sin helhet. Det å kunne stå i arbeid gir også økt livskvalitet for den enkelte. Samfunnsøkonomisk er det viktig å legge til rette for at flere kan stå i arbeid, spesielt med tanke på samfunnsutviklingen hvor vi stadig blir flere eldre. Vi vet at allerede om seks år vil det være flere over 65 år enn mellom 1-19 år. Hvis det ikke legges til rette for et inkluderende arbeidsliv, vil vi ikke ha et bærekraftig samfunn.

Plan for gjennomføring

01.08.24 Prosjektstart 01.10.24 innsikt og analyse tiltak og kommunikasjonsplan 01.12.24 Produksjon, gjennomføring og kommunikasjon ut til egen organisasjon 01.03.25 Gjennomføring og implementering innenfor egen organisasjon 15.04.25 Prosjektplan for inkluderende arbeidsliv debatt/samling under Arendalsuka 15.05.25 Gjennomføring og implementering utenfor egen organisasjon. 30.08.25 Prosjektet ferdigstilles og det utarbeides strategier for hvordan dette skal brukes i arbeidslivet, gjennom tydelige og gode rammer for et inkluderende arbeidsliv for kronikere og deres arbeidsgivere. 31.12.25 NRF skal være den foretrukne kompetanseorganisasjon for inkluderende arbeidsliv når det gjelder kronisk syke med restarbeidsevne

Prosjektleder

Ann Kristin Bakke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkluderende arbeidsliv
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 350 000, 2025: kr 50 000
Startdato
01.08.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring