Møteplass for styrket helsekompetanse

Søknadssammendrag

Nå som smittevernstiltakene er fjernet er det mange som kan gå tilbake til hverdagen sin og med enkle grep leve relativt normalt. Men for en stor gruppe mennesker med kronisk sykdom er ikke dette så lett. Mennesker med kronisk sykdom og nedsatt immunforsvar er fortsatt utsatt for alvorlig sykdomsrisiko fra korona. Aktiviteter i regi av helsefrivilligheten har vært en bærebjelke for fysisk aktivitet og sosial deltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Under pandemien har disse møteplassene forsvunnet.

Behovet for sosial støtte og friskfokuserte aktiviteter med andre mennesker er større nå enn noen gang.

Dette prosjektet skal etablere et konsept for helsefremmende møteplasser i regi av NRF sentralt for implementering i lokalforeninger i hele landet. Prosjektet skal utvikle og etablere opplegg for møteplassene, samt markedsføre og gjennomføre tre kursserier med hybride samlinger for alle medlemmer i tidsperioden april-oktober 2022.

Den røde tråden i alle samlingene er å styrke helsekompetanse, fysisk aktivitet og sosial støtte. Målgruppen skal få mulighet til å delta på aktiviteter, trening, samtaler og kunnskapspåfyll i trygge rammer.

Vi planlegger tre ulike kursserier med temaene:
1. Bedre fysisk helse.
2. Bedre psykisk helse.
3: Bedre helsekompetanse

Kursseriene er bygget opp så det er enkelt for likepersoner og aktivitetsledere å gjennomføre lokale gruppeaktiviteter ved å samle deltagere der de bor. Avhengig av folks individuelle behov for smittevern, kan det være 2-3 personer som møtes hjemme hos en deltager, eller opp til 10-15 deltagere som møtes i regi av en lokalforening. Alt de frivillige trenger for å arrangere en lokal samling er en datamaskin eller nettbrett med internettforbindelse. Der de ønsker å samle større grupper, kan lokalforeningene bruke sine vanlige møtelokaler og vise sendingen på storskjerm.

Målgruppe: Mennesker med revmatisk sykdom
Forventet antall deltagere: 3000

Prosjektleder

Anna Fryxelius

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Møteplass for styrket helsekompetanse
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
08.04.2022