Hybrid artroseskole

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Trinn 1: Utvikling av tiltak (1.april- 1.juli 2023): – Lage undervinsingsopplegg til artroseskolen (Fysioterapeut) – Lage treningsfilmer og instruksjon for "artrosetrim" og legge det på nettside (Fysioterapeut + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Tema smertemestring og sykdomsforståelse (Revmatolog + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Tema kosthold (ernæringsfysiolog + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Å leve med artrose (ergoterapeut + Daniel) – Lære opp frivillige instruktører som kan administrere grupper med artrosetrening i perioder (Fysioterapeut og diagnosekontakt) Trinn 2: Rekruttering av deltakere (august 2023): Rekrutteringen foregår i tett samarbeid med NRF Rogaland. Vi vil hente inn deltakere fra medlemslistene via e-post, nyhetsbrev og innlegg i gruppe på sosiale media. Det skal være enkelt å melde seg på. Trinn 3: Gjennomføring av aktiviteter (september 2023 – februar 2024): Fysioterapeut + diagnosekontakt er ansvarlig – Arrangere artroseskole (fysisk) i Egersund, Stavanger og Haugesund – Lære opp alle deltakerne i et tilpasset, digitalt treningsverktøy – Organisere og gjennomføre fysiske og digitale (hybride) treningsgrupper på tvers av byer. Dette blir LIVE med fysioterapeut som instruktør og frivillige som organisator. Kan gjennomføres bare man har tilgang til en skjerm og et nettverk. Deltakerne velger om de deltar i en gruppe fysisk eller om de deltar hjemme fra egen stue. Fysioterapeuten instruerer via skjerm. – Arrangere brukerforum med forskjellige artrose-tema fra fagfolk og involvering av likeperson og frivillige (smerte, mestring, ergonomi, ernæring). Hybrid. Valgfritt å delta fysisk eller på nett. Rapportskriving og evaluering (mars 2024): Prosjektleder og diagnosekontakt er ansvarlig Vi vil sørge for sterk brukermedvirkning i alle ledd.

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hybrid artroseskole
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Fysioflix, Ragna Sigmo Skipstad
Beløp Bevilget
2023: kr 269 000, 2024: kr 127 000
Startdato
01.04.2023
Sluttdato
01.04.2024