Friskfokusert i Nordland!

Styrketrening, bålkos og magedans. Det er bare noen av aktivitetene som tilbys i NRF Nordland fylkeslag.

– For tre-fire år siden var jeg skikkelig, skikkelig dårlig, men det å være ute i naturen betydde veldig mye for meg. Det kan være å løpe i fjellet, eller sitte ved et vann eller et bål, forteller Ingrid Margrethe Nordhei, leder i Bodø Revmatikerforening.

Og med bakgrunn i egne gode erfaringer startet Nordhei en egen aktivitetsgruppe for medlemmene i foreningen.

– Jeg startet et lavterskeltilbud, der man kunne kjøre bare noen få skritt unna naturen. Jeg ba folk om å ta med seg lunsj, og så lagde jeg bål, og så kunne vi sitte der og snakke sammen. Det er også et område hvor man kan gå en liten tur om man ønsker det, forteller hun.

Sykt Aktiv

Og nettopp disse lavterskelaktivitetene har blitt en suksess i hele Nordland fylkeslag. Det startet med et nasjonalt initiativ fra Norsk Revmatikerforbund, kalt Sykt Aktiv – et kursopplegg der målet er å bidra til mestring, inspirasjon, glede og aktivitet.

– Vårt prosjekt har kommet direkte ut av Sykt Aktiv, som et slags oppfølgingsprosjekt. Deltagere er dem som har deltatt på Nordland sitt første Sykt Aktiv-kurs, og noen som er utdannet frisklivsagenter. Det er lett å miste motivasjonen, så det er så viktig å følge dem opp, forteller prosjektleder og fylkesleder i Nordland Revmatikerforening, Marleen Rones.

Mer aktivitet og flere frivillige

Og med det som bakteppe ble prosjektet «Friskfokusert i Nordland!» født. Målet er å motivere og inspirere til å lage aktivitetsgrupper i lokallagene. Det har de gjort ved å samle disse Sykt Aktiv-deltagerne til en helg i Bodø med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

– De fleste har opprettet egne Sykt Aktiv-grupper i sitt lokalmiljø etter kurshelgen. Og det var jo det som var hensikten med både det store Sykt Aktiv-prosjektet og vårt prosjekt. Mange har blitt tillitsvalgte også, så det har skapt en god del frivillighet i tillegg, forteller Rones.

Mangfold av aktiviteter

Og aktivitetene medlemmene i Nordland fylkeslag har kunnet delta på er mange. I tillegg til Bodøs bålgruppe kan det nevnes yogagruppe i Fauske og treningsgruppe med innslag av både aerobic, linedance og magedans i Mo i Rana.

– Det kurset i Bodø var så viktig, fordi det gå oss påfyll og motivasjon til å fortsette. Det er viktig at de samlingene fortsetter, sier Unni Nygård Tangen i Rana Revmatikerforening.

I Fauske startet Rita Østensen yogagruppe. Hun forteller at de fikk leie en gymsal i grendehuset, og at hun hver uke kjøpte inn mat og drikke til en sosial samling etter treningen.

– Så vi hadde det sånn at vi trente en time først og så hadde vi sosial sammenkomst etterpå. Vi var der i nesten to timer, og det var utrolig koselig og givende, og veldig sosialt, sier hun.

Pandemi

To år med pandemi har preget aktivitetsgruppene. Det har vært vanskelig å få til å møtes, særlig innendørs. Men nå er fylkesleder Marleen Rones klar på at den opprinnelige ideen i prosjektet – å møtes jevnlig for å motivere og inspirere, skal bidra til at aktivitetene skal komme i gang igjen.

–Vi skal ta utfordringene sammen, og vi har som mål at vi skal fortsette å møtes. Og skal fortsette å ha kurs i mestring og friskliv i fylket vårt, sier hun.

Dam-tur

I 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse ble alle medlemsorganisasjoner spurt om å invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et prosjekt med særlig gode resultater.

Norsk Revmatikerforbund valgte «Friskfokusert i Nordland!», og i januar 2022 kunne endelig besøket skjer – riktignok digitalt. Generalsekretær i NRF, Bo Gledtisch er ikke i tvil om hvorfor akkurat dette prosjektet ble valgt.

– Dette er et fint posterprosjekt. Og det viser godt hvordan NRF tenker. Det passer godt inn i en større helhet, en rød aktivitetstråd, og prosjektet får virkelig vist hvordan man kan ha en bakenforliggende tanke og forfølge den over tid, og at det faktisk fungerer, sier han, og legger til: 

– Oppfølging er viktig. Veldig mange prosjekter er gode, men så avsluttes de. Det å spille på oppfølging og holde ting varme og gjøre det som faktisk fungerer om igjen, det er veldig positivt, sier han.

Fin inngang til frivillighet

Også Lillehagen ble imponert over det han hørte om prosjektet.

–Jeg synes det er veldig imponerende hva dere har fått til for relativt beskjedne midler, og at dere har gjort det i hele fylket, sier han, og legger til:

– Det er spennende at dere har en sånn bredde av tiltak. Det virker som om det er litt opp til dere hva dere er interessert i lokalt, og jeg synes det er en veldig fin inngang til å drive frivillighet, som også gir bedre helse.

Følg Dam-tur her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi som er trenings og mosjonskontakter i Nordland ble utdannet til frisklivsagenter og avholdt et mestringskurs for målgruppen med 11 deltagere fra hele fylket. Unikt i Nordland er at nesten samtlige av våre deltagere har startet opp en aktivitetsgruppe for målgruppen i sitt nærmiljø! For å oppnå vår målsetning ønsker vi å samle våre deltagere og gi dem oppfølging , mer fagkunnskap og inspirasjon de trenger for å opprettholde , videreutvikle og opprette flere aktivitetsgrupper. Vi ønsker å skape økt aktivitet og økt mestring for målgruppen!

Målsetting

Hovedmål:Videreføre og videreutvikle arbeidet med å skape et tilbud til målgruppen. Tilbudet i lokallagene som skal skape økt aktivitet og økt mestring til målgruppen . Delmålet : å gi våre deltagere i prosjektet tilstrekkelig mestringsfølelse og kunnskap til å opprettholde og fornye akt.gruppene.

Målgruppe

personer med muskel og skjelettplager i aldersgruppen 30 – 55 år i Nordland Fylke.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å samle våre deltagere en helg, der vi ønsker å bruke tid på erfaringer, lære av hverandre, lære problemløsende teknikker og alt de trenger å vite om gruppeprosessen. Vi skal bruke mye tid på tema trening som medisin og målsetningen i vårt aktive liv, der vi ønsker å gi deltagere ny læring. Vi ønsker å hente inn to eksterne foredragsholdere med kunnskap rundt disse tema. Til slutt skal vi bruke tid på veien fremover; muligheter, fallgruvene, kontakt. Vi ønsker å sende hjem våre deltagere med ny inspirasjon, fornyet mestringsfølelse og kunnskap om prosessen som er viktig for oppstart, gjennomføring og opprettholde aktivitetsgrupper. Vi skal planlegge i forkant, evaluere med deltagere, evaluere som avslutning av prosjektet og følge opp våre deltagere. NRF har som satsing til neste år`trening som medisin`, som passer rett i målsetningen til vårt prosjekt! Dette gjør det enda enklere å beholde fokus på aktivitet etter prosjektet er ferdig. Da beholder vi fokuset på aktivitet og aktivitetsgruppene som er så viktig i hverdagen til personer med muskel og skjelettplager .

Fremdriftsplan

Vinter 2018: planlegging Vår 2018: gjennomføring Vår/sommer 2018: evaluering og oppfølging.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

På grunn av sykdom ble prosjektgjennomføring utsatt noe, så gjennomføringen av samlingen ble i januar 2019. Vi gjennomførte en hel helg med kurs. Fra fredag til søndag. Vi gikk gjennom målarbeidet, fikk prøve tai chi for revmatikere som ny treningsform, lære mer om likepersonsarbeid i aktivitetsgruppene, motivasjon og energibalansen. Vi hadde viktig hjelp av en fysioterapeut ved flere innslag og fikk kjenne på kroppen viktigheten av avspenning. I tillegg var aktivitet en rød trå gjennom helgen, med aktiviteter som turgåing og kondisjonstrening og nevnte tai chi. Kurset var lagt opp til læring gjennom foredrag, men også en god del viktig gruppearbeid, for å oppfordre til samarbeid og for å lære av andre sine erfaringer. Deltagere har igjen fått styrket sitt nettverk, som er viktig i arbeidet mot lokalmiljøet.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Gruppen med våre deltagere har planlagt å fortsette sitt friskfokuserte arbeid i lokalmiljøet. De vil også arbeide sammen; de har planlagt årlige aktivitetsmøter for å kommunisere og for å klare å holde fokuset sammen. Sammen vil de da få nye inspirasjon! Frisklivsagentene i Nordland skal fortsette med å avholde sykt aktiv mestringskurs i fylket og på denne måten bidra til et godt tilbud for målgruppen av prosjektet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sammendrag av sluttrapport.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi som er trenings og mosjonskontakter i Nordland ble utdannet til frisklivsagenter og avholdt et mestringskurs for målgruppen med 11 deltagere fra hele fylket. Unikt i Nordland er at nesten samtlige av våre deltagere har startet opp en aktivitetsgruppe for målgruppen i sitt nærmiljø! For å oppnå vår målsetning ønsker vi å samle våre deltagere og gi dem oppfølging , mer fagkunnskap og inspirasjon de trenger for å opprettholde , videreutvikle og opprette flere aktivitetsgrupper. Vi ønsker å skape økt aktivitet og økt mestring for målgruppen!

Målsetting for prosjektet

Hovedmål:Videreføre og videreutvikle arbeidet med å skape et tilbud til målgruppen. Tilbudet i lokallagene som skal skape økt aktivitet og økt mestring til målgruppen . Delmålet : å gi våre deltagere i prosjektet tilstrekkelig mestringsfølelse og kunnskap til å opprettholde og fornye akt.gruppene.

Målgruppe

personer med muskel og skjelettplager i aldersgruppen 30 – 55 år i Nordland Fylke.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å samle våre deltagere en helg, der vi ønsker å bruke tid på erfaringer, lære av hverandre, lære problemløsende teknikker og alt de trenger å vite om gruppeprosessen. Vi skal bruke mye tid på tema trening som medisin og målsetningen i vårt aktive liv, der vi ønsker å gi deltagere ny læring. Vi ønsker å hente inn to eksterne foredragsholdere med kunnskap rundt disse tema. Til slutt skal vi bruke tid på veien fremover; muligheter, fallgruvene, kontakt. Vi ønsker å sende hjem våre deltagere med ny inspirasjon, fornyet mestringsfølelse og kunnskap om prosessen som er viktig for oppstart, gjennomføring og opprettholde aktivitetsgrupper. Vi skal planlegge i forkant, evaluere med deltagere, evaluere som avslutning av prosjektet og følge opp våre deltagere. NRF har som satsing til neste år`trening som medisin`, som passer rett i målsetningen til vårt prosjekt! Dette gjør det enda enklere å beholde fokus på aktivitet etter prosjektet er ferdig. Da beholder vi fokuset på aktivitet og aktivitetsgruppene som er så viktig i hverdagen til personer med muskel og skjelettplager .

Fremdriftsplan for prosjektet

Vinter 2018: planlegging Vår 2018: gjennomføring Vår/sommer 2018: evaluering og oppfølging.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen for prosjektet var personer med muskel og skjelettplager i aldersgruppen 30-55 år, fordi det var nettopp denne gruppen som manglet et godt tilbud. NRF utviklet frisklivagentene og i Nordland ble det utdannet to frisklivsagenter. Det ble avholdt et sykt aktiv mestringskurs av våre frisklivsagenter for målgruppen i nordland i 2016. Det var 11 deltagere. Disse deltagere ble inspirert til å opprette aktivitetsgrupper i sitt lokallag og har jobbet videre med friskfokuserte aktivitetsgrupper for nettopp personer i denne aldersgruppen. Men våre deltagere trengte oppdatering av sine kunnskaper og ny inspirasjon til å kunne fortsette arbeidet med aktivitetsgruppene og for å fortsett kunne ha mestring gjennom friskfokus og trening som medisin. Prosjektet er en helge samling for våre deltagere for å kunne gi dem nettopp dette.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Våre deltagere har fått nye kunnskaper og ny inspirasjon gjennom hele helgen. De fikk kjennskap til nye treningsformer, fikk snakke om sin egen mestring i en friskfokusert hverdag, jobbet med målsetning, likepersonsarbeid og motivasjon. Deltagere reiste hjem med et nytt giv! En av deltagere ble inspirert til å sette opp et Tai Chi kurs i sitt lokalmiljø, andre deltagere fikk nye ideer til rekruttering av deltagere til sine grupper. I første omgang var prosjektet satt opp for våre 11 deltagere, men etter gjennomføring vil prosjektet ha en ringvirkning for mange enkeltpersoner i denne aldersgruppen i de 11 lokallag til våre deltagere.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

På grunn av sykdom ble prosjektgjennomføring utsatt noe, så gjennomføringen av samlingen ble i januar 2019. Vi gjennomførte en hel helg med kurs. Fra fredag til søndag. Vi gikk gjennom målarbeidet, fikk prøve tai chi for revmatikere som ny treningsform, lære mer om likepersonsarbeid i aktivitetsgruppene, motivasjon og energibalansen. Vi hadde viktig hjelp av en fysioterapeut ved flere innslag og fikk kjenne på kroppen viktigheten av avspenning. I tillegg var aktivitet en rød trå gjennom helgen, med aktiviteter som turgåing og kondisjonstrening og nevnte tai chi. Kurset var lagt opp til læring gjennom foredrag, men også en god del viktig gruppearbeid, for å oppfordre til samarbeid og for å lære av andre sine erfaringer. Deltagere har igjen fått styrket sitt nettverk, som er viktig i arbeidet mot lokalmiljøet.

Resultater og resultatvurdering

Evaluering av helgen har bare gitt positive resultater! Samtlige deltagere har gitt tilbakemelding på å ha fått nye kunnskaper og inspirasjon til å fortsette sitt friskfokuserte arbeidet i lokalmiljøet. Resultatet viser viktigheten av prosjektet. Flere av våre deltagere hadde problemer med sin motivasjon, praktiske ting og trengte sårt ny inspirasjon. Gjennom helgen har de fått nettopp dette. Av kursledere, men også av hverandre. Tilbakemeldinger viser til en god oppbygging gjennom helgen, bra faglig innhold, mye variasjon og godt strukturert. Informasjonen før kursstart har også vært tilfredsstillende.

Oppsummering og videre planer

Gruppen med våre deltagere har planlagt å fortsette sitt friskfokuserte arbeid i lokalmiljøet. De vil også arbeide sammen; de har planlagt årlige aktivitetsmøter for å kommunisere og for å klare å holde fokuset sammen. Sammen vil de da få nye inspirasjon! Frisklivsagentene i Nordland skal fortsette med å avholde sykt aktiv mestringskurs i fylket og på denne måten bidra til et godt tilbud for målgruppen av prosjektet.

Prosjektleder

Marleen Margarete Rones

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Friskfokusert i Nordland!
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 93 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet