Frisklivsagenter

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi informerte om prosjektet til fylkene før vi gikk ut og rekrutterte frisklivsagenter. Det var viktig at fylkene var med på prosjektet for å nå målsettingene. Rekruttering fikk vi etter å ha postet et innlegg på Facebook, 40 stykk var interessert. Vi endte opp med 20 deltagere fra ti fylker. Disse fikk opplæring etter «train-the-trainer»-metoden, opplæring i å holde friskfokusert mestringskurs etter SyktAktiv-malen. Totalt fire kurs er gjennomført i prosjektperioden. Videre har frisklivsagentene holdt lokale kurs i sine nærmiljø. Agentene har hatt lukket gruppe på Facebook som er flittig brukt. Her deler de erfaringer og inspirerer hverandre. Rammeverket for samarbeidet er godt diskutert og det er lagt gode planer for å implementere dette i 2018. Frisklisvagentene har fått gode og konkrete verktøy for å gjennomfør aktiviteter og hvordan de på best mulig måte skal motiver deltagerne.

Antall personer i målgruppen

1000

Oppsummering

Vi planlegger å holde opplæring for nye agenter hvert år fremover, i tillegg til å arrangere og ha en større samling for medlemmer med tema helsefremmende levevaner. Frisklivsagentene er en sentral del av NRFs satsning på helsefremmende arbeid og en viktig rolle i kurs og kompetanseutviklingen. Det er nedfelt i handlingsplanen fra 2017 at hvert fylkeslag skal arbeide for å ha 2-3 agenter. I tillegg skal frisklivsagentene oppfordre til å starte aktivitetsgrupper. Vi arbeider med å styrke samarbeidet mellom agentene og lærings – og mestringssentrene på sykehusene samt Frisklivssentralene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport frisklivsagenter – 2Annasversjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristi Herje Haga

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Frisklivsagenter
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2015: kr 350 000, 2016: kr 295 000
Startdato
19.01.2015
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet