Gammel kunnskap i ny drakt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NRF Trøndelag Sør har veiledningstjeneste på Revmatologisk Avdeling, men veilederne føler seg ikke kompetente nok, og det er nødvendig med kursing og oppfølging. Pasientgruppen på avdelingen er blitt mer sammensatt, og har ofte flere revmatiske diagnoser, i tillegg til at innlagte pasienter er svært dårlige. Dette krever mer av veilederne, og de trenger kompetanseheving i kommunikasjonsteknikker og psykologi. Veilederne trenger også å bli ivaretatt på en bedre måte, da mye av jobben de gjør er krevende og av og til belastende. Pasientene trenger gode og velutdannede veiledere på avdelingen.

Målsetting

Våre veiledere skal være trygge og kompetente i møte med alle pasienter på Revmatologisk avdeling. Veilederne skal utøve sin rolle respekt- og tillitsfullt, og pasientene skal oppleve å få god støtte og hjelp.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle veiledere i NRF Trøndelag Sør, over 50 veiledere. 7 er unge veiledere, og hører inn under vår Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe, BURG.

Antall personer i målgruppen

54

Beskrivelse av gjennomføring

NRF Trøndelag Sør vil arrangere et 2-årig prosjekt med kurs og samlinger for våre veiledere, med tilsammen to 3-dagerskurs, samt grundig opplæring og oppfølging på Revmatologisk Avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. Alle veilederne skal ha vakter og oppfølging på avdelingen, og gjennom hele prosjektperioden (hver 2. måned) skal det være samling/refleksjonsgrupper på et seminarrom på avdelingen, for å gå igjennom veiledernes opplevelser av vaktene de har, samt evaluering. Kurs del 1 skal avholdes på nyåret 2021, og Kurs del 2 på våren 2022. I mellom de to kursene, skal det være opplæringsvakter på Revmatologisk Avdeling, med påfølgende refleksjonsgrupper på samlinger. Etter Kurs del 2 skal vi ha en fast møteplass på Revmatologisk Avdeling, og slik kunne ivareta alle veilederne og deres opplevelser/erfaringer i sine pasientmøter. Det skal også forsøkes oppstart av veiledning på Barne-Revmatologisk Avdeling, med våre yngre veiledere og de som har pårørendeerfaring. Fra og med oppstart av prosjektet skal også veilederne være delaktige i å belyse hva som er nødvendig kunnskap for veiledere på sykehus, sammen med prosjektgruppen.

Fremdriftsplan

Arbeidet med dette prosjektet starter opp umiddelbart etter svar på økonomisk støtte sommeren 2020. Januar 2021:Kurs del 1. Fra 1. februar 2021 til 1. juli: Opplæring av veiledere på sykehusavdeling med to og to veiledere, sammen med fylkesveileder og sykepleier. August 2021 til mars 2022: Delta i vakttjenesten på avdelingen. Hver 2. måned skal det være refleksgrupper på seminarrom, med evaluering. Mars 2022: Kurs del 2, og evaluering.

Prosjektleder/forsker

Irma Sletvold Strøm

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Gammel kunnskap i ny drakt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 330 000, 2021: kr 370 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring