«KNOPPSKYTING» med MCTD i NRF

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

120

Fremdriftsplan

1. 27 april 2023 ca 50 pers – middag på Thon Hotell Slottsparken, etter dialogkonf. om bindevev sykdommer bl.a MCTD på Rikshospitalet. (10 års jubileum) I 2024 også, m. 60 personer. Overnatting på hotellet. Alle må ha reisestøtte. 2. 28 april 2023 – MCTD-dagen – frokost, seminar med spesialister (2 honorarer), lunsj, og program til kl 17. Leie av konferanselokale. MCTD dagen i april 2024 med samme opplegget. 3. Abbonement av et program som gjør det lettere å lage nyhetsbrev. 130 kr / måned i 24 måneder, til april 2025 4. Penger til opptrykk av nye brosjyrer – som kan sendes til sykehus, institusjoner, og revmatologer over hele landet – med info om vår diagnosegruppe MCTD. Penger til frimerker/porto. Penger til porto for utsendelse av Diagnoseheftet om MCTD – til alle med MCTD over hele landet. 5. Høsten 2023/oktober – Diagnosespesifikt likepersonkurs – for våre egne. 10 personer fra hele landet. Pluss 4 personer – ledergruppen. Reisestøtte pluss en overnatting – dagpakke inkl. lunsj. Det samme kurset høsten 2024 for 20 personer pluss ledergruppen. 6. Revmatolog Siri Opsahl Hetlevik doktorgrad på MCTD – honorar for webinar: «Spørretimen med Siri» i november 2023 – vår og høst 24 – og våren 25. 5 webinarer totalt ca. 12.000 kr. 7. Planleggings dager for prosjektgruppen, høsten 23 – og våren 24 – høsten 24 og våren 25. – En overnatting på hotell for 4 personer pluss middag for 4 personer – en gang høst og vår. 12.000 kr 5 pers i gruppen i 2024. 8. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, støtte til utgiftsdekking og reise til prosjektgruppen – 6 000 kr /år per person. 4 personer i ledergruppen i 2023 – 5 personer i 2024. 9.Betale middag for 25 personer på mestringskurs for MCTD på Rikshospitalet 9 nov. 23 – det samme i 2024. Bygge relasjoner verve medl.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
«KNOPPSKYTING» med MCTD i NRF
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 182 000, 2025: kr 18 000
Startdato
26.04.2023
Sluttdato
20.04.2025