Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Barneleddgikt (JIA) er karakterisert ved betennelse i ledd, som ubehandlet kan føre til leddskade. Hvilke og antall ledd med betennelse er av betydning for diagnose, prognose og behandling. Leddundersøkelse av barn kan være utfordrende blant annet fordi barn ikke alltid uttrykker hvor smerten sitter og anatomiske landemerker kan være maskert. Ultralyd (UL) er en følsom, billig og trygg metode for å påvise leddbetennelse, hvilket kan føre til mer målrettet behandling. UL krever trening og opplæring for rett bruk, særlig hos barn der skjelett i vekst vanskeliggjør tolkningen av UL-bildene. Hos voksne har UL atlas gitt bedre enighet om UL-funn, men det er ikke utprøvd ved JIA. Vi ønsker å utvikle et ledd-spesifikt UL-skåringssystem og atlas for JIA til bruk i klinikk og forskning. Prosjektet inkluderer UL opplæring av helsepersonell i alle helseregioner. På denne måten får man en standardisert undersøkelse og vurdering av sykdomsaktivitet som vil bidra til uniform og bedret behandling av JIA pasienter i hele landet. Design og metode I prosjektet vil vi først utvikle en standardisert UL undersøkelse. Deretter samle inn et stort antall (5000) UL bilder fra 15 hyppig affiserte ledd ved JIA og utforme et ledd-spesifikt UL skåringssystem og atlas. Vi kvalitetssikrer dette ved å teste reliabilitet, repeterbarhet og sammenheng med kliniske og radiologiske mål på sykdomsaktivitet ved JIA. Til slutt bruker vi systemet for å beskrive ultralydfunn hos JIA pasienter som starter biologisk behandling. 1) Utvikle standardprojeksjoner, UL-skåringssystem og atlas med UL-bilder med ulik grad av leddbetennelse (grad 0-3) for JIA pasienter i 4 aldersgrupper (2-4, 5-8, 9-12 og 13-18 år). Representative bilder samles inn fra pasienter som har vært til rutinekontroll (Personvern godkjent) ved vår avdeling. Definisjoner av standardprojeksjoner og patologi utvikles gjennom litteraturanalyse og i samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter. Deretter blir UL reliabiliteten testet ved skåring av ultralydbilder med ulik grad av patologi og som ledd i en tverrsnittsundersøkelse av JIA pasienter (REK og personvern godkjent). 2) Test av UL gyldighet som mål på sykdomsaktivitet ved JIA måles i tverrsnittsundersøkelse (REK og personvern godkjent) sammenlignet med MR som er gullstandard for leddbetennelse ved leddbetennelser. 3) Ved hjelp av scoring systemet og altas beskrive ultralydfunn hos JIA pasienter som starter biologisk behandling og sammenligne funnene med klinisk leddundersøkelse, pasient rapporterte sykdomsmål og blodprøver i den randomiserte studien MinJIA (REK godkjent, driftsmidler fra Forskningsrådet).

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

RMD Open

Prosjektleder

Nina Martine Krafft Sande

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Klinikk for kirurgi, inflamssjonsmedisin og transplantasjon
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
29.06.2024
Status
Under gjennomføring