Miljøfaktorers betydning for utvikling av barneleddgikt

I samarbeid med


Søknadssammendrag

BAKGRUNN Juvenil idiopatisk artritt, JIA (barneleddgikt) er en kronisk, autoimmun sykdom (AIS) som rammer 2/1000 norske barn. Årsaksfaktorer som gener og miljø er lite studert ved JIA sammenlignet med andre AIS. Amming reduserer risiko for revmatoid artritt, RA (leddgikt) hos voksne, mens sammenhengen ved JIA er usikker. Eksponering for røyking i svangerskap og barnealder øker risiko for RA, mens data for JIA er usikre. Ved RA øker samspillet mellom visse gener og røyking sykdomsrisiko, mens det ikke fins data på gen-miljø samspill ved JIA. DELMÅL: 1.Undersøke hvordan amming påvirker JIA risiko 2.Undersøke hvordan eksponering for røyking i svangerskap og barnealder påvirker JIA risiko 3.Undersøke betydning av samspill mellom tidlige miljøfaktorer og genetisk risiko for utvikling av JIA METODE Vi vil benytte data fra 2 hovedkilder: 1) 340 JIA kasus er identifisert fra den internasjonalt unike norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) (n=109 000 barn) som er koblet med Norsk Pasientregister (NPR). MoBa inneholder spørreskjema data fra mødre og fedre som amming, røyking, sosioøkonomiske forhold mm (for alle delmål) samt genetiske data (delmål 3). 2) > 1000 JIA kasus er identifisert fra en registerbasert kohort med alle barn født i Norge f.o.m 2004 – t.o.m 2012 (n= 540 000) fra Norsk Fødselsregister (MFR) koblet med NPR, mm.

MFR inneholder data på mors røyking i svangerskap (delmål 2). Identifiserte JIA caser vil valideres med kobling mot Norsk Register for Barnerevmatologi (NOBAREV) og forskningskohorter i samarbeid med barnerevmatologer fra alle helseregioner PLANLAGTE ANALYSER Utvikling av JIA er hovedutfall (alle delmål). Hoved eksponering for de ulike delmål er 1) ammingsvariable 2) røykevariable og 3) miljø-gen samspill. For alle delmål vil hoved analyse vil være logistisk regresjon

(med Odds Ratio) justert for relevante kovariater / konfunderende faktorer. For delmål 3 vil vi benytte en utviklet "polygenetisk risiko score" for JIA. Non-JIA kasus vil være kontroller i analysene BRUKERMEDVIRKNING Joachim Sagen som er ansatt i pasientorganisasjonen BURG (Barn og unge i Norsk Revmatikerforbund) har vært involvert fra oppstart

og deltar på jevnlige møter. Han vil følge prosjektet frem mot publisering og blir medforfatter på relevante publikasjoner. Han vil også bistå med tolkning av resultater og hjelpe til med dialog med brukere og allmennheten. ETISK VURDERING OG GJENNOMFØRBARHET Alle data er samlet inn og er allerede tilgjengelig for prosjektet. Bruk av data til prosjektet fra begge kohorter er REK godkjent ANTATT VIRKNING Økt kunnskap om årsaksfaktorer for JIA inkludert miljøfaktorer og gen-miljø samspill, vil i betydelig grad øke klinisk og vitenskapelig «state of the art». I klinisk praksis vil kunnskapen kunne brukes i klinisk veiledning

og vil på sikt bane vei for persontilpassede forebyggingsstrategier. Prosjektresultatene vil også belyse sykdomsmekanismer for JIA som vil veilede fremtidige forskningsprioriteringer.

Prosjektleder/forsker

Helga Sanner

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Miljøfaktorers betydning for utvikling av barneleddgikt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Klinikk for kirurgi, inflamssjonsmedisin og transplantasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
15.06.2023
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring