Fjern, men nær

Norsk Revmatikerforbund vil gjøre det mulig for brukere av appen Smertevenn å chatte med kvalifiserte likepersoner.

Appen Smertevenn gjør det enklere for deg å overvåke egen sykdom og hjelper deg med å kommunisere bedre med legen din. Illustrasjon: Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund har i dag appen «Smertevenn». Nå skal de gjøre det mulig for brukere av appen å chatte med kvalifiserte likepersoner.

De ønsker med dette å utvikle et verktøy for å forbedre psykisk helse til kronisk syke.

Prosjektleder Joachim Sagen forteller at de opplever at mange er isolerte og ekstra bekymrede. Behovet for råd og veiledning er økende, i en tid der mye er usikkert.

Prosjektet fikk støtte ved Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Vi har fått gjennomført prosjektet stort sett etter planen, imidlertid tok det noe lengre tid enn forventet og med noen justeringer på innhold. Tidlig i prosjektperioden fikk vi utviklet appen til å ha mulighet til å kvalitetssikre likepersoner, denne funksjonen måtte forbedres underveis og var noe av grunnen til at prosjektperioden ble forlenget.

Vi har gjennomført likepersonskurs og fått 5 veiledere/likepersoner til å være tilgjengelig for spørsmål i appen. Vi regner med at flere vil komme til etter hvert. Vi fikk ikke hatt en psykolog til å bidra i selve undervisningen. Derfor tok vi kontakt med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) og psykiater Astrid Aasland.

Sammen spilte vi inn en film der hun kommer med tips til å mestre perioder med psykiske utfordringer, samtidig som tilbudet om NRF/BURG sine veiledere ble kommunisert generelt. Tilbudet om å snakke med veilederne gjennom «Smertevenn» ble spesielt kommunisert. Filmen rettes både direkte mot medlemmer i målgruppen og som grunnlag for videre utdanning av likepersoner/veiledere.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Norsk Revmatikerforbund har i dag appen «Smertevenn». Appen er tilgjengelig i Appstore og GooglePlay. Smertevenn har smertedagbok og en chattefunksjon. Midlene skal brukes til å videreutvikle Appens chattefunksjon og kvalitetssikre og utdannede likepersoner, slik at de kan motivere andre i en vanskelig tid. Likepersonene utdannes slik at de får kompetanse på mestringsstrategier for psykisk helse.

Metode og målgruppe
Appen har i dag ca 2000 nedlastninger og vi antar at det er flest unge og unge voksne som benytter seg av den. Vi vet at unge og unge – voksne som har revmatisk sykdom fra før av har redusert fysisk og psykisk helse (A. Tollisen 2019), og som følge av dette redusert livskvalitet. Det er derfor grunn å tro at dagens situasjon kan skape ytterligere psykiske utfordringer knyttet til isolasjon, bekymringer om å bli smittet og potensiell forverring av underliggende sykdom. For mange hjelper det å treffe andre i samme situasjon. Når dette ikke lar seg gjøre, må vi derfor tilrettelegge for digital kontakt innenfor trygge rammer. Av erfaringer vet vi at unge og unge voksne i større grad tar kontakt gjennom chatteforum enn på telefon dersom de trenger å snakke med noen.

Tidsplan
1. 13/04/2020 Oppstartsmøte i prosjektgruppen. Gi informasjon til utviklerne om tilleggsfunksjoner, formidles detaljer.
2. 24/04/2020 Rekruttering og utdanning av likepersoner.
3. 08/05/2020 Brukertesting av nye funksjoner i Appen og tilhørende adminpanel.
4. 15/05/2020 Lansering av nye chattefunksjoner i Appen.
5. 29/05/2020 Markedsføring gjennom sosiale medier, nettside, e – post, sms og pushvarsler

Målsetninger
Hovedmålet er å utvikle et verktøy for å forbedre psykisk helse til kronisk syke.

Delmål
1. Lære opp allerede godkjente likepersoner i organisasjonen.
2. Utvikle chatteløsningen i Appen «Smertevenn» slik at brukere av appen kan snakke med kvalitetssikrede og utdannede likepersoner i organisasjonen.

Prosjektleder

Joachim Sagen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Fjern, men nær
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
17.04.2020