Hot Yoga

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Muskel og skjelettsykdom rammer over en million mennesker. Trening har en sentral rolle i egenbehandlingen av revmatisk sykdom.For mange revmatikere er bevegelighetstrening viktig for at man ikke stivner til. Det har blitt utført et lite prosjekt i Kristiansand hvor man så på om Hot Yoga hadde effekt på mennesker med revmatisk sykdom. Det kan se ut som om dette har meget god effekt, og dette ønsker vi å undersøke mer.

Målsetting

I Kristiansand er det gjort et lite pilotprosjekt på Hot Yoga. Bevegelighet, livskvalitet på flere målepunkter er blitt målt i ett år. Tilsynelatende er resultatene lovende. Det kan se ut som at deltakerne har fått en mye bedre bevelighet, og bedre livsmestring i forhold til stress og smerter.

Målgruppe

Personer med muskel og skjelettsykdom som vi vanligvis ikke ville ha nådd med vanlige treningstilbud. Det å trene sammen i en gruppe er bra.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Det er ønskelig å teste ut trening i rom varmet opp med infrarød varme til 35-37 grader på mennesker med muskel og skjelettsykdom. Rommet er varmet opp med ovner i taket. Dette gir en tørr og god varme, som gjør det enklere å bevege seg. Det er viktig å lytte til instruktøren slik at man ikke overstrekker. Ønsket er å starte opp med dette i 3 byer , total varighet i 1 år. 2 timer tilbys på hvet sted, og 1 time per person. For å finne ut om dette har effekt er det vktig å ha med en forsker på laget. Vi ønsker å benytte NORCE , og se på egenrapportering av egen helse og på forbedringer i bevegelighet.

Fremdriftsplan

Opppstart over sommeren 2020. Avholde kurs over 1 år på 3 forskjellige steder i Norge. Totalt 150 mennesker, som har muskel og skjelettsykdom. Faste målepunkter, se beskrivelse og en tett og faglig oppfølging under hele prosjketet. Viktig å ha frivillige med inn i prosjketet , samt brukermedvirkere. Dette er fordi det er de som kjenner på kroppen om dette hjelper, og snakker for sin gruppe. Avslutning sen vår med rapport fra NORCE,

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT.pdf

Prosjektleder/forsker

Joachim Sagen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hot Yoga
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 762 000
Startdato
17.08.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring