Aktiv i Luster

Varmtvannstrening, yoga, god mat og strikkekafé er blant tilbudene til NRF Luster.

Prosjektet går i utgangspunktet ut på å tilby varmtvannstrening i terapibasseng med instruktører, etterfulgt av strikkekafé. Men Norsk Revamtikerforbund avdeling Sogn og Fjordane lot seg ikke stoppe der.

– Ved hjelp av en liten egenandel har vi utvidet prosjektet, for å tilby medisinsk yoga og antiinflammatorisk matkurs, forteller prosjektleder Hege Molin.

– Dette inkluderer også de som ikke kan møte på dagtid fordi de jobber.

Mange får glede av prosjektet

Treningen gjennomføres i Lustrabadet, som har både jacuzzi, steambadstue og badegrotte. Instruktørene passer på at deltakerne får trent både de store og små muskelgruppene.

Videre forteller Molin at de ulike tilbudene treffer ulike personer, slik at det totalt sett er mange som får glede av prosjektet.

– Det har vært viktig å fordele kursene utover ulike dager og tidspunkt for å treffe flest mulig, uavhengig av om de er i jobb eller er uføre eller pensjonister.

Trangt i bassenget

– Vår målgruppe har veldig god nytte av å være i terapibassenget, sier Molin, og legger til:

– Før var det kanskje fem deltakere, mens nå fyller vi bassenget så det nesten blir litt trangt!

Prosjektet har nådd mange, og ved å hente folk hjemme har terskelen blitt lavere også for de som sliter med å komme seg ut på egenhånd.

Lustrabadet ligger i kommunesenteret Gaupne, og det er lange avstander. Derfor ble det satt opp biler til å hente og bringe.

Det sosiale aspektet

– Vi ønsker å oppnå økt aktivitet hos våre medlemmer, økt livskvalitet, bedre helse og inkludering, sier Molin, og legger til:

– Det sosiale er vel så viktig, og dette har vi allerede oppnådd. Vi har det utrolig kjekt sammen og mange som før var ukjente har nå blitt en stor gjeng som koser seg sammen. Det har vært så positivt og vi har økt medlemsmassen med flere hundre prosent.

– Vi får utrolig mange positive tilbakemeldinger og vi håper å få inngått avtaler med kommunen for å fortsette prosjektet slik vi gjør i dag.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Luster kommune er en langstrakt kommune med mange ensomme eldre med ett høyt antall revmatikere. Luster revmatikerforening har ett tett samarbeid med Luster treningssenter, Lustrabadet og FFO. Revmatikerforeningen jobber som frivillig og har i mange år gitt tilbud om basseng trening for våre medlemmer, men vi ser nå at det er vanskelig for de å komme seg til bassenget, grunnet lang og til dels utfordrende vei og ingen offentlig transport. Prosjektet vil bidra til økt folkehelse gevinst både fysisk og mentalt.

Aktivitet/tiltak/metode

Eksisterende aktivitet og som vi ønsker å utvide/fortsette er basseng trening i terapi bassenget . Strikkekafe og badebuss. Målgruppen er 65 +og hovedsakelig eldre med nedsatt funksjonsevne/muskel og ledd plager. Øke antall nye deltagere til de eksisterende aktivitetene, som er forhindret grunnet transport eller fysiske problemer til å ta seg frem. Vi har flere eldre som har kurs som instruktører i basseng og erfarende strikke damer, som alle ønsker å bistå i det frivillige arbeidet. Kommunen har tilrettelagte mini busser med kapasitet på dagtid, da disse bussene ikke er i rute.

Antall deltakere

80

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Medlemmer eller andre med muskel og ledd sykdommer vil få en felles “plattform” for å treffes i ett tilrettelagt terapi basseng. Dette vil øke terskelen for deltagelse for alle de som sitter hjemme og som ikke kommer seg ut. De trenger ingen forhåndskunnskap, og alt er lagt til rette også for de med større handikapp. De vil oppleve sosialisering og lindring av smerter i terapibasseng mm. På lang sikt er det håp om varig deltagelse i den organiserte aktiviteten. Målgruppen : Tilbudet vil øke inkluderingen i ett allerede eksisterende aktivitet og inkludere de som ikke klarer de som ikke klarer å ta seg frem. De vil oppleve å bli inkludert i bygda og få muligheten til å være både aktiv, fremme helse og være sosiale. De vil kunne skape nye relasjoner og bekjentskap. Styrke både det psykiske og fysiske . Bygden/samfunnet vil gi økt frivillig deltagelse og en følelse av tilhørighet for en gruppe som ønsker å bidra men som mangler ressurser og riktig kompetanse , feks leie inn folk med kompetanse i bassenget. Prosjektet vil gi en fantastisk mulighet for å forebygge og lindre smerter og øke trivsel og sosialt samvær . Og hindre ensomhet.

Plan for gjennomføring

Utvikling av tiltaket: Styret i Luster revmatikerforening. Som har god dialog med frivilligheten og de nevnte instanser. Foreningen vil drive prosjektet fremover , ivareta trygghet og sikkerhet i gruppen. Deltagende og sikre inkludering og fremme god og forebyggende tilrettelagte aktiviteter. Rekrutering vil skje gjennom medlemslistene, lokale butikker og helseforetak, samt rådhuset sin oppslagstavle. (felles plattform for alle lokale aktiviteter) Gjennomføring av aktiviteter: Kjøre en liten testperiode , før en starter opp for fult. Sørge for korte ( hyppige) møter med god dialog / lavterskel med de aktuelle samarbeidspartnere under veis. God dialog med de som benytter tilbudet for å få tilbakemelding på opplevelsen av prosjektet under veis. Rapportere oppmøte av medlemmer og nye medlemmer/ andre med ledd og muskelsykdom . Revmatikerforeningen vil stå for rapporteringen.

Prosjektleder

Hege Molin Sie

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
aktivitet i Luster revmatikerforening i Sogn og Fjordane.
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 100 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
30.05.2024
Status
Under gjennomføring