Tiltak for egentrening

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen av prosjektet var meget vellykket. Prosjektgruppen sammen med eksterne prosjektmedarbeidere jobbet effektiv for å få ut innholdet til deltagerne. Tiden fra gruppen satt seg ned til innhold ble produsert og lagt ut var meget kort og effektiv. Det som ikke gikk etter planen var at prosjektleder jobbet mer enn det en trodde. prosjektleder produserte også egne videoer som ble lagt med i prosjektet. Utfallet var 24 treningsvideoer som ble lagt ut, en per dag i 5 uker. De var tilpasset målgruppen og de aller fleste øvelsene hadde tilpasninger.


Søknadssammendrag

På grunn av de pålagte retningslinjer, er de fleste muligheter for å trene stengt eller fjernet. Det er spesielt viktig for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager å trene regelmessig. De er avhengige av andres kompetanse, kunnskap og veiledning for å kunne holde seg aktive og drive trening med tilpasninger. I tillegg er denne gruppen hyppig representert i risiko-gruppen.

Selv om det allerede ligger ulike treningsvideoer på nett, er få eller ingen av disse tilpasset denne gruppens behov. Det er helt klart et stort behov for spesielt tilrettelagte egentreningsprogram for denne gruppen. Effekten av et hjemme-treningsprogram har vist seg å ha en signifikant betydning for motivasjon og treningsdeltagelse hos personer med revmatisk sykdom.

Vi har rekruttert en prosjektgruppe med brukermedvirkere, fagpersoner og ansatte i Norsk Revmatikerforbund som skal drive prosjektet.

Organisasjonen sentralt skal samarbeide med et fylkesledd med å planlegge, produsere og publisere innholdet. Tiltaket skal spesielt tilpasses mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager og det skal i like stor grad fokusere på yngre som voksne/elder.

Det skal produseres rundt 30 videoer på 10-30 minutter med annerledes, ulike former og tilpasset hjemme-trening. Treningsapparatene vil være ting de fleste har i hjemmene sine og i nærområdet. Treningen skal være variert og tilpasset både de i isolasjon, de i karantene og andre. Det skal være gøy, friskt, nytenkende og tilpasset alle våre brukere, og i tillegg barn og ungdom.

Brukermedvirkning og frivillighet er sentralt i prosjektet og er inkludert i planlegging, søknadsskriveprosessen, ressursgruppen og produksjon av video og innhold. Det innebærer også testing av innholdet før publisering.

1. Bestemme innhold i samarbeid med ressursgruppen bestående av brukermedvirkere og fagpersoner.
2. Utvikle spesifikt innhold på hjemmetrening
3.Produsere innhold via filming og redigering.
4. Tilby prosjektet til brukerne.
5. Tilpasse innhold utover dersom det er nødvendig.

Prosjektleder

Ole-Martin Wold

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Tiltak for egentrening
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
14.04.2020