Søvntyvene: Hjelp ved søvnproblemer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

En stor del av befolkningen har søvnvansker fra tid til annen, og over en tiendedel har slike plager daglig eller nesten daglig. Langvarige søvnproblemer svekker daglig funksjon og er en hovedårsak til sykefravær. Færre enn 15 prosent av personer med søvnvansker blir fanget opp av helsevesenet, og disse får primært medikamenter som behandlingstilbud. Et flertall av dem som har revmatisk sykdom forteller at de sliter med søvnen, og dette er også et stort problem hos personer med andre sykdommer, som for eksempel kreftsykdom, mage-tarmsykdom, astma, stoffskiftesykdom og hjertesykdom.

Målsetting

Bidra til mestring og livskvalitet hos pasienter med søvnproblemer og sykdom. Oppleggene legges ut på nett og kunne tilpasses pasientgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten; med råd for hvordan fastleger og annet helsepersonell kan gi oppfølging til pasient for veildet selvhjelp.

Målgruppe

Pasienter med revmatisk sykdom og andre former for sykdommer, som kreftsykdom, mage- tarmsykdom, astma, stoffskiftesykdom og hjertesykdom.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Kognitiv atferdsterapi er anbefalt behandling ved søvnproblemer, med god vitenskapelig dokumentasjon, både som individuell behandling, som kursopplegg og som veiledet selvhjelp. Tilnærmingen er med god effekt prøvd ut for søvnproblemer ved revmatisk sykdom, brystkreft, hjertesykdom og langvarige smerter. Tiltakene baseres på flere supplerende tilnærminger, som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier, og bygger på kartlegging av problemene og kontinuerlig registrering av søvnen i løpet av behandlingen I prosjektet blir metodene tilrettelagt for pasienter med somatisk sykdom, utmattelse og smerter. Vi vil i samarbeid med pasienter i kurs og individuell behandling på Diakonhjemmet Sykehus utarbeide tre manualer: en for lærings- og mestringskurskurs, en for individuell oppfølging og en for veiledet selvhjelp, med informasjonsmateriell om forståelse av søvn og tiltak ved søvnproblemer til pasient og eventuelt dennes pårørende. Vi vil systematisk måle resultater og samle inn pasientens erfaringer og forslag til tilpasninger. Manualene legges ut på nett med konkrete og detaljerte beskrivelser, slik at pasienter og behandlere både i spesialist- og primærhelsetjenestene kan benytte seg av dem.

Fremdriftsplan

Vi har mottatt midler fra ExtraStiftelsen til å utvikle opplegg for vedvarende utmattelse ved sykdom, som er lagt ut på nett. Oppleggene for mestring av søvnproblemer vil bli utformet og lagt ut på nett på tilsvarende måte, som kurs, behandling og veiledet selvhjelp. Vi har arrangert et kurs som pilot, og vil via kurs og individuelle behandlinger utforme manualene, med konkrete råd om hvordan man systematisk går frem, om bruker og behandler.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

  • Aktiviteter:
  • Utvikling av et detaljert opplegg for tiltak i behandling av søvnproblemer for pasienter med søvnproblemer og samtidig somatisk sykdom, med informasjonsmateriell rettet både mot behandlere og pasienter.
  • Utvikling av skriftlig informasjons- og selvhjelpsmateriell: o Årsaker til søvnproblemer o Andre søvnsykdommer o Kartlegging med søvndagbok o Informasjon til pårørende o Medikamenter som kan gi søvnproblemer o Råd om bruk av sovemedikasjon o Råd om god søvnhygiene o Stimuluskontroll o Søvnrestriksjon o Utregning av søvneffektivitet o Bruk av handlingsregler ved søvnproblemer o Mentale strategier og kvernetanker ved søvnproblemer
  • Informasjon om tiltakene til pasient og helsepersonell
  • Systematisk utprøving av tiltakene for pasienter med insomni og somatisk sykdom.
  • Innhente resultater og tilpasse intervensjonen
  • Undervisning for pasient og pårørende og for helsepersonell
  • Tilrettelegge opplegget for veiledet selvhjelp i allmennlegepraksis
  • Tilpasse og legge ut alt materialet på en hjemmeside for helseopplysning

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Opplegget er utviklet, prøvd ut og når mange gjennom www.kognitiv.no. Vi vil fremover markedsføre tiltakene bredt for brukerorganisasjoner og helsepersonell, gjennom informasjon i blader og nettsider, gjennom ulike medier og gjennom kurs samt åpne dagseminarer for pasienter og pårørende.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport søvntyvene mars2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Lang

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Søvntyvene: Hjelp ved søvnproblemer
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2017: kr 480 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet