Til topps med TRF, kan andre kan vi

Medlemmene i Norsk Revmatikerforbund i Trondheim trente et helt år for å nå toppen av Snøhetta. Foto: Fabelaktiv/NRK

Video: Fabelaktiv/NRK

Video: Fabelaktiv/NRK

Sluttrapport

Bakgrunn

Gi unge revmatikere bedre livskvalitet gjennom å trekke dem inn i aktiviteter som utfordrer både fysisk og psykisk og samtidig gir styrket samhold og mestringsfølelse. Bidra til å endre unge revmatikeres oppfatning av seg selv som individ med funksjonshemming, til individ med mestringsevne. Rekruttere og aktivisere flere unge medlemmer gjennom å skape aktiviteter og arenaer som virker atraktive for yngre medlemmer. I likhet med mange andre foreninger må Trondheim Revmatikerforening(TRF) sette i verk flere tiltak for å sikre nyrekruttering. TRF ønsket derfor å etablere fellestiltak for å få unge revmatikere til å føle seg hjemme i foreningen. Treningsforberedelsene har vært like viktig for prosjektet som selve toppturen, og har vært et godt bidrag for å gi deltakerne mestringsfølelelse.

Oppsummering

Vi har nådd målet, og gruppa har ennå kontakt. Vi har etter ønske fra deltakere i prosjektet satt opp Aquapower , som inneholder intensitetstrening i varmtvannsbasseng.

Prosjektgjennomføring

Trening med personlig trener(pt) en gang i uka fra medio februar, saltrening med pt på Nidarø treningssenter, og i tillegg fikk deltakerne treningskort, slik at de kunne drive med egentrening innendørs i vintersesongen. Treningskortet hadde en varighet fram til midten av mai, deretter ble det utetrening.

Resultater

Har fått tilbakemeldinger fra deltakerne på at mestringsevnen har økt betydelig, og at det ikke finns hindringer, bare utfordringer.

Antall personer i målgruppen

21

Sluttrapport/artikler (pdf)

Endelige sluttrapport.pdf

Prosjektleder

Irma Sletvold Strøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Til topps med TRF, kan andre kan vi
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2015: kr 200 000
Startdato
06.01.2015
Sluttdato
30.12.2015
Status
Avsluttet