Trening i vann-Gir oss blod på tann

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi vet at mange revmatikere strever med å holde kroppen sin i form. De sykeste har ikke fått holdt kroppen sin i form fordi de ikke har greid å være med på andre treningsaktiviteter. De aller fleste i målgruppen vår er uføretrygdede og har ikke så mye penger og rutte med så derfor vil vi gi de mulighet til og trene uten å bruke så mye penger. Det vil være samfunnsnyttig og kostnadsbesparende at revmatikere tar vare på egen helse og varmtvannstrening er både forebyggende og også nyttig som rehabilitering. Vi hjelper Vikna kommune med dette viktige folkehelsearbeidet .

Målsetting for prosjektet

Vi vil tilby våre medlemmer et fysisk aktivitetstilbud med individuell plan som vil bestå av trening i varmtvann med instruktør. Vi vil med jevne mellomrom ha sosiale samlinger med alle deltagerne for og utveksle erfaringer. Instruktørene og likepersonene skal være med på alle samlingene.

Målgruppe

Våre medlemmer i Nærøy og Vikna Revmatikerforening

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi vil tilby våre medlemmer varmtvannstrening 3 dager i uka. Bevegeligheten øker i vann og det kan også virke smertelindrende. Norsk Revmatikerforbund har flere tiårs erfaring med at trening i vann som holder 34 grader har meget god effekt på mennesker som har en revmatisk sykdom. Erfaring og forskning fra Rikshospitalet understøtter dette. Trening i varmtvannsbasseng er godt dokumentert og anerkjent som viktig tiltak for å opprettholde god helse og livskvalitet. I følge Nifab,nasjonalt senter for alternativ behandling er hydroterapi den behandlingen som har vist de mest lovende resultatene. Norsk helseinformatikk (NHI) rapporterer om at mange som trener i varmtvannsbasseng, opplever mindre smerte og redusert stivhet i forbindelse med treningen Treningen vil vare en time på kveldstid og er lagt opp som intensiv trening. Alle treningene vil foregå med instruktør.Vi vil ha likepersoner på alle treningene. Alle våre treninger er med musikk og vi har en «sansebit «rundt opplegget. Det vil si at vi har dempet spesiell belysning under treningen og vi avslutter med avspenning før vi kan benytte stimbadsstuen og masasjedysene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2018: Planlegging Januar 2018: Leie varmebasseng. Januar 2018: Sende ut invitasjoner til medlemmene Januar 2018: Starte varmtvannstreningen og sette opp individuelle planer Jan –des. 2018: Treningen og sosialt samvær med evalueringer pågår Desember 2018:Evaluering av årets prosjekt og gjennomgang av de individuelle planene og evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vi vet at mange revmatikere strever med å holde kroppen sin i form. De sykeste har ikke fått holdt kroppen sin i form fordi de ikke har greid å være med på andre treningsaktiviteter. Fysisk aktivitet er ikke bestandig like lystbetont for personer med revmatisme, selv om anbefalingene er økt fysisk aktivitet. De opplever ofte at friske både er sterkere og mer utholdende. Prosjektet ønsker derfor å gi våre medlemmer kjennskap til fysisk aktivitet som ikke er belastende, men som tilpasses og utføres av de fleste, og som forhåpentligvis gir deltakerne mestringsfølelse. De som har vært med på varmtvannstrening merker at de har bedre utbytte av høy intensivitet i treningen. Våre instruktører vil få et honorar som vil hjelpe de til å få utviklet sin kunnskap. De aller fleste i målgruppen vår er uføretrygdede og har ikke så mye penger å rutte med så derfor vil vi gi de mulighet til å trene uten å bruke så mye penger.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi ønsket å gi våre medlemmer et godt og rimelig tilbud om fysisk aktivitet i varmt vann som kan bidra til å styrke og myke opp muskler og ledd samt og som et resultat av det vil det gi de en bedre livskvalitet. De fikk en treningsform med høy intensivitet utviklet av utdannede instruktører. Det har også hjelpet de til mestring av egen sykdom og gitt de bedre fysisk og psykisk helse. -De laget en individuell plan i lag med likepersoner som ble fulgt opp av prosjektgruppen. – De fikk trening med en instruktør med høy kompetanse – De fikk fysisk og psykisk effekt av treningen Alle effektmål ble nådd

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

40

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har tilbydd våre medlemmer varmtvannstrening i Ytre Namdal varmtvannsbassenget. Vi vet at trening i varmtvannsbasseng er godt dokumentert og anerkjent som viktig tiltak for å opprettholde god helse og livskvalitet. Vi har hatt gruppetrening for voksne og unge/voksne. Denne treningen har vi gjennomført 3 ganger i uken. Treningen var en time på kveldstid. Alle treningene var med instruktør. Vi hadde likepersoner på alle treningene. Før vi startet opp treningen hadde vi møte med alle deltagere og satte opp en individuell plan for den enkelte. Planen vil gikk ut på hva hver enkelt skulle sette seg mål om. Det gikk på å styrke ledd og muskler, bedre kondisjon ,bedre fysisk og psykisk helse osv. Prosjektgruppen, likepersonene og fysioterapauten var med på samlingene. Alle våre treninger var med musikk som ble tilpasset hver enkelt øvelse. Varmebassenget vårt er universelt utformet og var dermed tilpasset for denne brukergruppen.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet ble akkurat som forventet.Den individuelle planen ble et godt redskap for hver enkelt.På vår evalueringsamling så var alle godt fornøyd med opplegget.Alle var storfornøyd og var enige om at de hadde fått en bedre livskvalitet.De hadde fått myke opp muskler og ledd og fått et godt sosialt liv som bonus.Alle deltagere ville også fortsette med dette treningstilbudet i 2019.Samlingene vi hadde gjorde at deltagerne kunne sitte og diskutere over et godt måltid og dele erfaringer gjennom hele treningsåret

Oppsummering og videre planer

Dette ble en gedigen suksess for oss og vi kommer til å jobbe hardt for å fortsette dette i kommende år.Vi ser at det kan bli vanskelig å skaffe midler men vi skal prøve så godt vi kan. Deltagerne har også foreslått at vi kan samles der vi har med matpakke og møtes i gapahuken i lysløypa for å dele erfaringer å ha det sosialt sammen

Prosjektleder

Anne-Bjørg Evenstad

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trening i vann-Gir oss blod på tann
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 145 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
21.12.2018
Status
Avsluttet