Mestringsapp for pasienter med urinsyregikt

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Urinsyregikt skyldes langvarig forhøyet nivå av urinsyre i blodet som medfører avleiringer av urinsyrekrystaller i ledd, sener og vev. Disse krystallene kan forårsake akutte anfall med hevelse og sterke smerter. God medikamentell behandling som reduserer urinsyrenivået i blodet medfører en gradvis reduksjon av krystall-avleiringer inntil de forsvinner, og kan dermed på sikt forhindre at leddbetennelser oppstår. Ved oppstart av urinsyresenkende medikamentell behandling, anbefales det månedlige blodprøver og oppjusteringer av medikamentell dose inntil urinsyrenivået i blodet er under 360 mikromol per liter blod. Utfordringene er at behandlingen som gis til personer med urinsyregikt ikke alltid er i tråd med behandlingsanbefalingene, og at pasientene lett glemmer å ta medisinene og at en del slutter å ta medisinene når anfallene med leddbetennelse blir sjeldne. Prosjektet omfatter oppfølging av pasienter med urinsyregikt som inngår i en to-armet randomisert kontrollert studie i spesialisthelsetjenesten, samt en videreføring av dette i en anvendbarhetsstudie der appen skal testes ut for bruk i fastlegepraksis. Kontrollgruppen får en sykepleier-ledet oppfølging ved en revmatologisk poliklinikk, mens intervensjonsgruppen laster ned en egenmestringsapp. Studien skal undersøke om en egenmestringsapp kan støtte pasientene under urinsyresenkende behandling og oppnå tilsvarende resultater som for de som mottar månedlig telefonoppfølging med sykepleier. Postdoktor-kandidaten, som det søkes penger til i dette prosjektet, skal undersøke langtidseffekter av appen ved 2-års oppfølging og deltakernes bruk av appen over tid, samt anvendbarhet av appen i fastlegepraksis. Egenmestringsappen vil inneholde informasjonsfilmer om hva urinsyregikt er og om anbefalt behandling. Appen vil inneholde mulighet for daglig påminnelse om å ta medisiner og månedlig påminnelse om blodprøver. Videre vil appen illustrere utviklingen i målt urinsyrenivå i blodet over tid samt oppgi aktuell medikamentdose og gi informasjon om aktuell medikamentbruk ved akutt leddbetennelse. Deltakernes registreringer av målt urinsyrenivå og medikamentdoser vil bli monitorert av en sykepleier, men det gis i utgangspunktet ingen tilbakemeldinger fra sykepleieren. Imidlertid vil det være mulig å sende meldinger mellom deltaker og sykepleier i appen. Egenmestringsappen vil gi personer med urinsyregikt økt tilgang til informasjon om sykdommen og anbefalt behandling. Appen vil kunne lede til økt forståelse for egen sykdom og økt egenmestring hos deltakerne. Dersom gruppen med egenmestringsappen oppnår en tilsvarende god effekt som gruppen med sykepleier-ledet oppfølging, kan appen avlaste helsevesenet og være et kostnadseffektivt alternativ til dagens sykepleier-ledet oppfølging.

Prosjektleder

Nina Østerås

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Mestringsapp for pasienter med urinsyregikt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 917 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000, 2027: kr 83 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.01.2027
Status
Under gjennomføring