Ut av isolasjon med digital kommunikasjon

Søknadssammendrag

Mennesker med revmatiske lidelser og/eller muskel- og skjelettplager lever i utgangspunktet deler av sine liv helt eller delvis isolert blant annet pga:

• Funksjonsnedsettelse
• Svekket immunforsvar grunnet sykdommene og medisinbruk
• Risiko for smitte
• Sykehusopphold
• Fatigue
Under Koronaepidemien er disse personene spesielt utsatt og havner derfor i risikogruppen som lever i isolasjon i lang tid. Forskning viser at sosial isolasjon er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager, som hjerte- og karsykdom, stress, angst og depresjon.

For å avhjelpe sosial isolasjon og utestengning skal NRF Trøndelag Sør arrangere kurs i digitale medier rundt i de 15 lokalforeningene våre i tillegg til et kurs spesielt tilrettelagt for barn/unge voksne.

Målet med prosjektet er å kunne tilby hjelp til selvhjelp for å komme ut av egen isolasjon ved hjelp av digitale medier.

Målgruppen er medlemmer i NRF og deltakerne rekrutteres via lokalforeningene.

I forkant av kurset mottar deltakerne et spørreskjema for kartlegging av bruken av digitale medier og kunnskapsnivået. Det samme skjemaet sendes ut i etterkant av kurset for på den måten å kunne måle grad av mål oppnåelse /effekt av kurset.

Tiltaket arrangeres som lokale kurs, det har 2 instruktører, varer i 6 timer og er åpent for alle medlemmer. Kurset inneholder i hovedsak konkret opplæring i digitale medier som Facebook, Zoom, Instagram, Youtube, Webinar og digitale kurs.

Det skal utarbeides en manual til innholdet som deltakerne får utdelt. Etter kurset blir deltakerne invitert med på digitale møter på en av nevnte plattformene.

Forventet effekt av dette tiltaket er økt kunnskap om og økt deltakelse på digitale plattformer til bruk i sosiale settinger, til informasjon, til selvutvikling og kurs og til foreningsarbeid.

Tidsplanen for tiltaket er:
September 20: Forberedelser
Okt. 20 – mars 21: Gjennomføre fysiske kurs
April/mai 21: Gjennomføre digitale møter med kursdeltakerne
Mai 21: Evaluere prosjektet og sende inn sluttrapport

Prosjektleder

Irma Strøm

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ut av isolasjon med digital kommunikasjon
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 380.000
Startdato
18.08.2020