Klar Ferdig Tren

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Nyere forskning om trening med medisinsk effekt for mennesker med revmatisk sykdom er lite kjent, og det offentlige helsevesenet har ikke ressurser for å veilede pasienter i å trene effektivt. Med prosjektet Klar Ferdig Tren vil NRF lage en informasjonskampanje og et e-læringskonsept som formidler ny forskning og tilgjengeliggjør nye treningsmetoder på en effektiv og innovativ måte.

Målsetting for prosjektet

NRF skal produsere en informasjonskampanje og et digitalt trening- aktivitet- og mestringskonsept for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettlidelser. Konseptet skal enkelt kunne tas i bruk av brukere i alle aldre uavhengig av hvor de bor og hva slags form de er i.

Målgruppe

Primær målgruppe for dette tiltaket er mennesker med muskelskjelett-sykdom og plager i alle aldre, totalt 800.000 mennesker i Norge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet har totalt 6 stadier, som delvis overlapper hverandre. De 6 stadiene er: 1. Utvikle og gjennomføre informasjonskampanje 2. Utvikle innhold og produsere e-læringskurs om mestring, fysisk aktivitet og trening 3. Pilottesting av kurskonseptet for brukere 4. Ny testing av kurskonsept etter tilbakemeldinger og evalueringer fra brukerne 5. Publisering og implementering av ferdig kurs 6. Markedsføring

Fremdriftsplan for prosjektet

2018: Planlegge og gjennomføre informasjonskampanjen Utvikle oppfølgingsmetoder Strukturere innhold i kurskonseptet Rekruttere testbrukere Bygge og publisere landingsside med innhold Publisere første versjon av kurskonseptet Første test av e-læringskurs 2019: Evaluering og forbedring av kurset Publisere ferdig kurs på e-læringsportalen Markedsføre e-læringskurs

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange mennesker med kronisk muskel- skjelettsykdom opplever dårlig fysisk form. Til tross for at trening har en sentral rolle i egenbehandlingen, er det i dag mange som ikke har noe konkret oppfølging med trening for sin tilstand/sykdom. Nyere forskning viser at revmatikere kan trene på et langt høyere intensitetsnivå og ser at trening og aktivitet vil bidra til å redusere risikoen for hjerte/kar-sykdom, som er assosiert med revmatisk sykdom. NRF ønsker å produsere en informasjonskampanje og et digitalt trening- aktivitet- og mestringskonsept tilpasset personer denne gruppen. Primær målgruppe for dette tiltaket er de 800.000 og stadig voksende antall mennesker med muskelskjelett-sykdom. Vi ønsker at mennesker i målgruppen har sett og blitt oppmerksom på informasjonskampanjen, lest artikler og lært om effekten av fysisk aktivitet. Vi håper at deltagerne beskriver en økning i fysisk funksjon og livskvalitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målsetting for prosjektet var å produsere en informasjonskampanje og et digitalt trening- aktivitet- og mestringskonsept for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettlidelser. Konseptet skal enkelt kunne tas i bruk av brukere i alle aldre uavhengig av hvor de bor og hva slags form de er i. Det har vi i høy grad klart. Vi vet ikke per i dag hvor mange vi har nådd, da vi ikke er ferdige med evalueringsprosessen. Ferdig utviklede spørreskjemaer og evalueringsskjemaer vil gi oss et tall på hvor mange som har hørt om, lest artikler, begynt og avsluttet kurset. Vi ser virkelig frem til disse resultatene er på plass.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

200

Prosjektgjennomføring/Metode

NRF nasjonalt utviklet e-læringskurs over 12 uker med hver sin modul. Hver modul fikk eget tema med fokus på trening, fysisk aktivitet, mestring, kosthold, livsstil og helse. Hver uke/modul ble det lagt inn en forskningsartikkel skrevet på norsk og forenklet, om tema trening og helse med kronisk sykdom. Det fulgte 20 ulike treningsprogram, alle med video og tilpasninger til målgruppen med nivåer og alternative øvelser, alt fra sengeliggende til supersprek. Hver modul fikk også en egen video med mestringsverktøy deltageren kan ta i bruk i eget liv, med fokus på mental helse og mestring. Informasjonskampanjen ble gjennomført juni 2020, etterfulgt av kurs helt ut til august. Kurset er nå ferdigstilt og tilgjengelig. Evaluering av informasjonskampanjen og kurset vil bli sendt ut ila høsten 2020, fordi kurset ble lansert mot slutten av prosjektperioden.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektgruppens vurdering er at dette har vært et meget vellykket prosjekt så langt det er kommet, og at vi har klart å nå målgruppen godt med de tiltakene som er blitt gjennomført, basert på endringer og tilbakemeldinger fra brukerne/deltagerne. Prosjektet har også gitt oss som organisasjon ny kunnskap og kompetanse. Blant annet har det gitt oss anledning til å teste e-læringsportalen, bruke hjemmesiden på en ny måte, og tilgjengeliggjøre viktig og ny forskning på trening. Denne erfaringen er verdifull inn i andre prosjekter og vi har i tillegg fått oppmerksomhet fra spesialhelsetjenesten. Kurset er åpnet for alle, men med tilrettelagt innhold mot revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Kurset er under evaluering og foreløpige resultater i prosjektet vurderes som gode.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gitt oss ny og bedre kvalitet på utdanning og informasjon rundt trening, aktivitet og mestring. Vi håper at etter evalueringen er på plass, at deltagerne har opplevd forbedring i livskvalitet og fysisk funksjon. Vi ønsker å dele de gode effektene trening og fysisk aktivitet gir, også til andre organisasjoner og helse Norge. Utfordringene sykdommen gir er ikke like, og da er det viktig at vi skreddersyr slike kurs. NRF ønsker å støtte dette arbeidet utad. Det kan nevnes at deler av innholdet og selve oppsettet i kurset brukes i forskning på NKRR.

Prosjektleder

Ole-Martin Wold

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Klar Ferdig Tren
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 450 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring