Gåtur på gamle kulturstier

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Etablerte en prosjektgruppe på tre personer, forankret i Øyer Tretten Revmatikerforening, ansvarlig for planlegging og drifting. Prosjektgruppen har hatt 12 møter og 6 telefonmøter. Det er med likeperson i prosjektgruppa. Det er gjennomført 9 turer på vår- og 9 turer på høstsemester, på ettermiddag. Det er gått tur uavhengig av vær. 4 ganger er gruppa delt i 2 og prosjektlederne har gått med hver sin gruppe, pga deltagernes helse og graden av utfordring på turen. Turopplegget har vi bekjentgjort på facebook, lokalavisen, blader, magasiner til alle husstandsmedlemmer i Øyer, kommunes hjemmeside og prosjektfolder på butikker, helsesentre, fysioterapeuter, bensinstasjoner og medlemmer. Det er sendt sms til alle påmeldte dagen før gåtur. Behovet for skyss var langt større enn forutsatt. Alle som har meldt seg på og møtt opp har fått tildelt sitteunderlag, tursekk og termos. ØTRF har kjøpt inn gangstaver til utlån, som er brukt hver gang. Gåstavene er ØTRF sitt eie. På alle turene har vi hatt en felles pause hvor praten har gått livlig. Hver tur har vært evaluert sammen med deltagerne. Vi har hatt kjentmann og veiviser på 4 av turene.

Antall personer i målgruppen

20

Oppsummering

Vi nådde målgruppa, mennesker med muskel og skjelettplager, som trengte motivasjon, støtte og hjelp for å komme seg ut. Det har vært en god progresjon i turlengde og intensitet. Tre prosjektledere har vært riktig for å fordele ansvar på turene, grupper og kjøring av deltagere. Det tar tid å få til en progresjon fra vår til høst, fra år til år hos turdeltagerne og det tar tid før det blir innarbeidet. Vi ser det som viktig å fortsette gåturene. Det er søkt om videreføring i extraekspress for våren 2017.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Gåtur på gamle kulturstier, helt dokument.pdf

Prosjektleder/forsker

Toril Kristiansen Kjensdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Gåtur på gamle kulturstier
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2016: kr 45 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet