Høyintensiv bassengtrening og revmatisme

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Ifølge Norsk RevmatikerForbund (NRF) lever mer enn 1 million mennesker i Norge med en revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager,henholdsvis 300.000 og 1.000.000. De fleste revmatiske sykdommer er kroniske og medfører stivhet og smerter i ledd og muskler. I løpet av de siste årene har nasjonale helse- og omsorgsreformer og forskrifter ilagt kommunene et større ansvar for å utvikle forskningsbaserte helse-tjenester i samarbeid med brukere. Treningsprosjektet “AquaHigh” ble introdusert av NRF, som inviterte forskergruppa Aldring, helse og velferd til å utføre et PhD prosjekt, for å undersøke effekten av et høyintensivt treningsopplegg utvikle av en ansatt i NRF i samarbeid med brukere i lokallagene til NRF. De nasjonale lokallagene knyttet til NRF som ifølge NRFs kartlegging disponer varmtvannsbasseng var positive til å bidra til mulig utforskning av den intervensjon som inngår i dette PhD prosjektet. I dag vet vi at mennesker som har vanskeligheter med å trene på land, kan trene i vann med høy intensitet og høy treningsdeltakelse. NRF har utført flere brukerundersøkelser som viser at pasienter med muskel- og skjelett-sykdommer har utbytte av trening og opphold i varmt vann for å trene bevegelighet og styrke. Ca 20 helsepersonell med erfaring fra å lede trening i basseng for revmatikere kunne bekrefte tilsvarende positive erfaringer til prosjektleder. Hensikten med PhD prosjekt er å måle effekten av en bassengbasert treningsintervensjon utviklet av en ansatt i revmatikerforbundet basert på tidligere utprøving i lokale revmatiker foreninger. Denne treningen skal gjennomføres med høy intensitet for personer med revmatiske sykdommer 2 ganger i uken i 12 uker. Instruktørene vil få opptrening av en representant fra NRF. Tre vurderinger/målinger gjennomføres: en før oppstart, en i uka etter avsluttet intervensjon og en 3 måneder etter avsluttet intervensjon. For å måle effekten, vil en gruppe pasienter som rekrutteres fra de lokale revmatikerforeningene sammenlignes med en kontrollgruppe. Primæroutcome er opplevd endring i hvordan den revmatiske sykdommen påvirker personens liv siste uke. Sekundæroutcome er smerte, tretthet, fysisk funksjon og livskvalitet. Styrkeberegningen viser at 80 deltakere trengs. Hvis midler tildeles studien vil den bli forhåndsregistrert i Open Science Framework, Clinical trials, Regional Etisk komite og datatilsynet. Statistiske analyser for vurdering av signifikante forskjeller mellom gruppene som får trening og de i kontrollgruppen gjennomføres. Prosjektets forventede verdi er økt kunnskap for en mer positiv hverdag for mennesker med revmatiske lidelser og for å bedre tjenestekvalitet på helsepersonell, undervisere og politikere sine tilbud til mennesker med revmatiske lidelser. 4 artikler av betydning for forskere og fagfolk nasjonalt og internasjonalt produseres. Resultatene vil kunne bidra til tjeneste innovasjon og bedre tjenester for personer med revmatiske lidelser i kommunene nasjonalt og internasjonalt.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

BMJ Open Sport And Exercise medicine

Prosjektleder

Heidi Bunæs-Næss

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Høyintensiv bassengtrening og revmatisme
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.06.2021
Sluttdato
31.05.2024
Status
Under gjennomføring