Gøy med kohorten

Søknadssammendrag

BURG er Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsorganisasjon (her i prosjektet bruker vi forkortelsen BURG) og har i mange år hatt forskjellige familiesamlinger med fokus på mestring, likepersonstiltak og sosialisering og med differensierte tilbud for forskjellige aldersgrupper og foreldre. Igjennom Corona-en er det et sterkt behov for gode tiltak til denne gruppen. Avbestillinger av arrangement gjennom hele fjoråret har utfordret oss til å tenke nytt der vi i år ønsker å tilby familier verktøy til å arrangere sin egen dagstur i sitt nærområde med familien som er Corona vennlig. I tillegg til digitale samlinger.

Barn og ungdom med revmatiske sykdom og familiene deres, skal få føle at de tilhører et nettverk av likesinnede. BURG skal tilrettelegge en aktivitet ute i naturen som fremmer livsglede og frisk luft. I tillegg skal de delta på digitale treff før og etter turen. Familiene skal føle et felleskap selv om fysiske delen av turen er i sin egen kohort

Deltakere 50 familier

Vi i BURG organisasjonen ønsker å aktivisere våre medlemmer i den vanskelige tiden vi nå er i grunnet Korona. Derfor vil vi lage en aktivitetspakke som vi har navngitt «Gøy med kohorten». Denne skal sendes ut til medlemsfamilier hvor de skal ut på sin egen dagstur. I tillegg skal vi arrangere en felles digital samling før og etter dagturen. Det blir konkurranser og mye moro de skal gjennomføre.

Tidsplan 1.7-31.12.2021

Vi håper dette prosjektet resulterer i at barn med deres familier i organisasjonen kjenner får en følelse av felleskap igjennom BURG, at de ikke er alene og blir inkludert i et annerledes fellesskap. Vi ønsker at familier skal ha noe å se fram til, det vil gi livsglede og motivasjon. Familien skal være med å planlegge sin aktivitet vil dette skape engasjement og mestring til egen dagstur.

Prosjektleder/forsker

Line Bulow Kristiansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Gøy med kohorten
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 163.000
Startdato
06.04.2021