Break up

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når man får en kronisk lidelse slik som revmatisme, påvirker dette det meste i hverdagen. Man opplever ofte et stort savn av informasjon om sykdommen, rettigheter etc. Det å komme i kontakt med andre som har opplevd samme situasjon oppleves erfaringsmessig som svært positivt. Prosjektet ønsker å tilby deltakerne verdifull kunnskap knyttet til deltakernes livssituasjon, samt tilrettelegge for nettverksbygging. Prosjektet ønsker at deltakerne skal bryte opp de vanlige hverdagsrutinene, og bidra til forbedring av egen helse og livssituasjon – «Break up».

Målsetting

Hovedmål: • Etablere nettverk med minst 5 andre deltakere. Delmål: • Kunnskap om relevante tema • Erfaringsutveksling • Fysisk aktivitet • Rekruttere nye medlemmer • Ha det gøy sammen Konkrete mål og måltall, se vedlegg.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er revmatikere mellom 25-40 år i Midt-Norge, som inkluderer fylkene Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring Målsetningen vil realiseres ved at prosjektet inviterer deltakere i målgruppen til en helgesamling hvor det planlegges aktiviteter både fredag, lørdag og søndag. Fredagen vil i stor grad være reise, med etter ankomst vil vi starte med litt informasjon om prosjektet og orientering om helga, og deretter etablere deltakernes forventninger til samlingen. Resten av fredagen benyttes til å bli kjent med hverandre og skape nettverk. Lørdag formiddag benyttes til faglige innlegg, og dagen avsluttes med fysiske aktiviteter (hesteridning og curling), samt nettverksbygging på kvelden. Søndag starter med faglig innlegg, og samlingen avsluttes etter lunsj, rundt klokken 14:00 slik at deltakerne fra alle fylkene kan reise hjem på søndag ettermiddag/kveld. METODE Etiske vurderinger og personvernhensyn Prosjektet vil innhente personopplysninger for administrasjon og gjennomføring av prosjektet. Når det gjelder fotografering innhentes det tillatelse fra deltakerne før bilder publiseres. Hvordan lykkes med prosjektet Den viktigste suksessfaktoren er å få etablert et så attraktivt program for samlingen slik at de potensielle deltakerne i målgruppen velger å prioritere å være sammen med andre likesinnede en helg høsten 2017.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen er ansvarlig for at fremdriftsplan blir fulgt Juni- Reservere lokaliteter, overnatting, transport og aktiviteter. Kontakte foredragsholdere. Skrive invitasjoner Juli- Utsending og publisering av invitasjoner Aug- Påmeldingsfrist. Beslutte gjennomføring eller ikke. Bekrefte reservasjoner Sept- Logistikk planlegging og program finpuss Okt- Gjennomføre samling Nov/Mars- Oppsummering, evaluering og sluttrapportering Extrastiftelsen

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble gjennomført ved frivillig arbeid. Prosjektgruppen bestod av fem personer hvor fire tilhører målgruppen selv. Alle medvirket i beslutningsprosesser, gjennomføring, evaluering og rapportering. Møtene ble avholdt jevnlig per telefon, videomøter, informasjonsdeling på egen lukket Facebookside, og noen jobbet sammen lokalt i deler av prosessen. Prosjektgruppen inviterte deltakere i målgruppen gjennom kanaler som Facebook og epost til alle aktuelle medlemmer i NRF, med oppfordring om å spre budskapet videre til ikke-medlemmer også. Det ble samarbeidet med NRF nasjonalt nært påmeldingsfristen for å fylle opp plassene. Prosjektgruppa bestilte flybillett for de som kom langveis fra, og satte opp egen transportbuss fra Namsos til Oppdal via Værnes for å kjøre i samlet tropp t/r. Arrangementet startet en fredag ettermiddag, det ble da orientert om helga og deltakerne ble bedre kjent med hverandre og skapte nettverk gjennom aktiviteter. Lørdag formiddag ble benyttet til faglige innlegg, før det ble fysiske aktiviteter ute, samt nettverksbygging på kvelden. Søndag formiddag hadde vi faglige innlegg, og samlingen ble avsluttet etter lunsj, med felles avreise hjem med bussen.

Antall personer i målgruppen

45

Oppsummering

Den viktigste suksessfaktoren for oss var å få etablert et så attraktivt program for samlingen slik at de potensielle deltakerne i målgruppen valgte å prioritere å være sammen med andre likesinnede en hel helg. Dette er vi veldig fornøyd med. Vi har begynt en idemyldring til neste prosjekt, og ser vi da skal annonsere tidligere og bredere. Etter tilbakemeldinger satser vi på en familiesamling, slik at de kan få ha med pårørende. Ønskede tema er kosthold, kommunikasjon, rettigheter, pårørende/parforhold, og vi ønsker å samarbeide med St.Olavs. Vi ønsker å bruke god tid til planlegging.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport-BreakUp-endelig versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

May Liz Lindsetmo Bestvold

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Break up
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 297 500
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.04.2018
Status
Avsluttet