Break up

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når man får en kronisk lidelse slik som revmatisme, påvirker dette det meste i hverdagen. Man opplever ofte et stort savn av informasjon om sykdommen, rettigheter etc. Det å komme i kontakt med andre som har opplevd samme situasjon oppleves erfaringsmessig som svært positivt. Prosjektet ønsker å tilby deltakerne verdifull kunnskap knyttet til deltakernes livssituasjon, samt tilrettelegge for nettverksbygging. Prosjektet ønsker at deltakerne skal bryte opp de vanlige hverdagsrutinene, og bidra til forbedring av egen helse og livssituasjon – «Break up».

Målsetting

Hovedmål: • Etablere nettverk med minst 5 andre deltakere. Delmål: • Kunnskap om relevante tema • Erfaringsutveksling • Fysisk aktivitet • Rekruttere nye medlemmer • Ha det gøy sammen Konkrete mål og måltall, se vedlegg.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er revmatikere mellom 25-40 år i Midt-Norge, som inkluderer fylkene Møre og Romsdal samt Nord- og Sør-Trøndelag.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring Målsetningen vil realiseres ved at prosjektet inviterer deltakere i målgruppen til en helgesamling hvor det planlegges aktiviteter både fredag, lørdag og søndag. Fredagen vil i stor grad være reise, med etter ankomst vil vi starte med litt informasjon om prosjektet og orientering om helga, og deretter etablere deltakernes forventninger til samlingen. Resten av fredagen benyttes til å bli kjent med hverandre og skape nettverk. Lørdag formiddag benyttes til faglige innlegg, og dagen avsluttes med fysiske aktiviteter (hesteridning og curling), samt nettverksbygging på kvelden. Søndag starter med faglig innlegg, og samlingen avsluttes etter lunsj, rundt klokken 14:00 slik at deltakerne fra alle fylkene kan reise hjem på søndag ettermiddag/kveld. METODE Etiske vurderinger og personvernhensyn Prosjektet vil innhente personopplysninger for administrasjon og gjennomføring av prosjektet. Når det gjelder fotografering innhentes det tillatelse fra deltakerne før bilder publiseres. Hvordan lykkes med prosjektet Den viktigste suksessfaktoren er å få etablert et så attraktivt program for samlingen slik at de potensielle deltakerne i målgruppen velger å prioritere å være sammen med andre likesinnede en helg høsten 2017.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen er ansvarlig for at fremdriftsplan blir fulgt Juni- Reservere lokaliteter, overnatting, transport og aktiviteter. Kontakte foredragsholdere. Skrive invitasjoner Juli- Utsending og publisering av invitasjoner Aug- Påmeldingsfrist. Beslutte gjennomføring eller ikke. Bekrefte reservasjoner Sept- Logistikk planlegging og program finpuss Okt- Gjennomføre samling Nov/Mars- Oppsummering, evaluering og sluttrapportering Extrastiftelsen

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport-BreakUp-endelig versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

May Liz Lindsetmo Bestvold

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Break up
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 297 500
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.04.2018
Status
Avsluttet