Aktivitetspillen

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Regelmessig aktivitet og trening er spesielt viktig for revmatikere. Nå under pandemien har vi sett at møteplasser og treningstilbud har blitt stengt. Sårbare eldre har blitt isolerte og enda mer pasifiserte. Vi vil tenke nytt. Vi vil ta i bruk en ny tjeneste, teningsfilmer på nett, utviklet av fysioterapeut. Frivillige får opplæring som treings- og besøksvenn – og skal oppsøke og trene sammen med den eldre.

Målsetning og målgruppe:
Målet er å lage, teste ut, tilpasse og implementere en besøkstjeneste som vi kaller for “Aktivitetspillen” i samarbeid med NRF Rogaland. Vi ønsker samtidig å spre kunnskap og trygghet om artrose. Revmatikere på tvers av alder tar vare på hverandre. Besøksvennen som selv er revmatiker har stor gevinst av å trene. Samtidig hjelper og motiverer de en annen til å oppnå bedre funksjon og god helse. Deltakerne rekrutteres fra Revmatikerforbundet i Rogaland.

Metode:
Prosjektet skal utvikle en besøkstjeneste med fokus på fysisk aktivitet og trening. Deltakerne får tilgang til – og opplæring i Fysioflix sin tjeneste: “Digital Aktivitetsmedisin” på nett. Deltakerne skal oppsøke en eldre, inaktiv og litt ensom person og være en treningsvenn i et gitt antall uker. Prosjektet vil og arrangere både digitale kurs og fysiske samlinger med fokus på mestring av artrose.

Tidsplan:

  • Forberedelse til oppstart: November og desember 2021
  • Rekruttering og opplæring av deltakere: Januar – februar 2022
  • Forsiktig oppstart med løpende evaluering og tilpasning: Mars – juni 2022
  • Oppskalering: Juni – oktober 2022
  • Sluttevaluering, rapportering og videreføring: November 2022

Forventet resultat:
Vi vet at tilpasset trening og aktivitet er spesielt viktig for revmatikere og at det bidrar til bedre funksjon og mindre smerter. Prosjektet skal formidle kunnskap, trygghet og motivasjon. Deltakerne vil føle seg godt ivaretatt. Trygge treningsvenner i kombinasjon med et tilpasset, digitalt treningsverktøy vil skape aktivitet, innhold i hverdagen – og bedre fysisk og psykisk helse.

Prosjektleder

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitetspillen
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.11.2021