Turgrupper og Pilates for mennesker med muskel- og skjelettplager

Søknadssammendrag

Gjennom det siste året har hverdagen endret seg drastisk for våre medlemmer i Norsk Revmatikerforbund. I vår brukerorganisasjon har vi en gjennomsnittes alder på 64,65 år.

Erfaringen vi har gjort oss fra brukerperspektivet er at det er særdeles viktig med sosiale og fysiske treff. Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel og skjelettsystemet. Derav 27 % kvinner og 18 % menn (Kinge,2015).

Nrf Agder ønsker å skape samhold, og sette i gang prosjekt Turgrupper og Pilates for mennesker med muskel og skjelettplager.

Her tilbyr vi samhold gjennom fysisk aktivitet og målgruppen er de sårbare eldre.

  • Turgrupper: Både korte og lengre turer, med likepersoner tilstede. Tilpassede turer, og bevertning etterpå.
  • Pilates timer på Yogastudio: 30 timer pr parti gjennom 1 år, 2 partier.

Vi ønsker at tilbudet skal være gratis og lavterskel, slik at alle kan delta.

Nye møteplasser for å forhindre sosial ensomhet.

Dette prosjektet starter opp 28. juni 2021, og avsluttes 2022, juni.

Vi evaluerer dette 2 ganger gjennom Survey Monkey.

Invitasjon sendes via CRM system og via Facebook.

Målsetting er å forhindre ensomhet, og skape gode treffpunkter.

Prosjektleder

Merete G. Tholin

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Turgrupper og Pilates for mennesker med muskel- og skjelettplager
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
18.06.2021