Du er ikke alene

Sluttrapportsammendrag

Prosjektgruppen besto av Hanne Schjerverud, Karen Høydal og Anna Fryxelius. Dr. Birgitte Nellemann bidro i begynnelsen, men ble etterhvert flyttet inn i en annen stilling. På grunn av sykdom i prosjektgruppen kom vi ikke godt i gang på våren, og måtte bruke mye av høsten på å gjennomføre prosjektet. Vi hadde en gjennomgang av resultatene i desember, og kom frem til at vi har nådd alle målene, og gjennomført de planlagte tiltakene med det ønskede resultatet at telefontjenesten er vesentlig styrket, med 20 nye telefonveiledere som har fått digital opplæring i prosjektperioden.


Søknadssammendrag

Mange revmatikere går på immundempende medisin eller er på grunn av alder, hjerte/kar- eller kronisk lungesykdom, i risikogruppen for å ha et alvorlig forløp av Covid-19. Derfor må de holde seg hjemme i lang tid fremover.

Henvendelser til våre likepersoner viser at mange har vært isolert i hjemmene sine allerede fra februar, og at dette tærer på både fysisk og psykisk. For denne gruppen kommer isolasjonen til å vare lenge. Selv når de strenge tiltakene fra regjering og kommuner mykes opp, må folk i risikogruppen holde seg hjemme. De vil måtte leve et svært begrenset liv i lang tid framover, antageligvis helt til det finnes en effektiv vaksine. Dette prosjektet vil kunne bidra for å hjelpe disse menneskene gjennom en svært krevende tid. Alle revmatikere i risikogruppen, uansett hvor de bor, vil ha tilgang til en forståelsesfull og kunnskapsrik frivillig veileder som kan lytte og hjelpe.

Gjennom prosjektet skal vi styrke telefonveiledningstjenesten i Norsk Revmatikerforbund ved å rekruttere og lære opp 20 nye veiledere.

Vi skal gjennomføre 4 kursdager via webinarer fra Oslo, med opplæring i god samtaleteknikk for telefonveiledning. Prosjektet skal også produsere en manual for veiledere, i form av en mappe med all relevant informasjon for å ta imot ulike typer samtaler og spørsmål.

Prosjektleder

Anna Fryxelius

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Du er ikke alene
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
08.04.2020