ReumaBuddy

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Norsk Revmatikerforbund og BURG ønsker å tilby alle personer med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager en app som kan hjelpe dem i deres hverdag. Appen er en stor suksess i Danmark. Appen skal blant annet lette kommunikasjonen mellom pasient og lege og skal så langt det lar seg gjøre være aldersuavhengig.

Målsetting for prosjektet

Bedre livskvaliteten og gi en bedre hverdag for mennesker med revmatisk sykdom.

Målgruppe

Ungdommer og unge voksne med revmatisk sykdom eller har muskel – og skjelettplager.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

• Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe (BURG) ved daglig leder Joachim Sagen er prosjektansvarlig. • IT Bedriften ”Daman” er leverandør av Appen ” RheumaBuddy”. Direktør er Andreas Dam og i organisasjonen er erfarne IT prosjektledere som har mange års erfaring for levering og drift av store IT systemer, apper og databaser med personfølsomme opplysninger. • BURG vil være ansvarlig for markedsføring og profilering av den digitale appen gjennom våre sine informasjons- og kommunikasjonskanaler. • BURG bistår i arbeidet med å få avtaler med spesialister i revmatiske sykdommer, samt bistår produsenten i å koordinere testing og kvalitetsaktiviteter som er en stor del av prosjektet – inkludert f.eks brukerundersøkelser, intervjuer og tilbakemeldinger på funksjonalitet, design og elementære feil i programvaren. • BURG tar ansvar for formidling og rapportering av erfaringer og resultater. • Daman har ansvaret for den tekniske utviklingen av Appen. I tillegg til databasen og administrativ backend som gjør at data kan håndteres og oppbevares på riktig måte. Daman er ansvarlig for detaljert arbeid og brukertesting.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi søker midler til et ettårig prosjekt med oppstart i januar 2017 og avslutning i desember samme år. Dersom prosjektet når våre mål, vil vi se på mulighetene for å videreføre prosjektet.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen er: Ungdom og ungevoksne med en revmatisk sykdom eller med en muskel – og skjelettsykdom og eller plager. Bakgrunn for prosjektet: Revmatisk sykdom er ikke en spesifikk diagnose, men er en fellesbetegnelse for mer enn 200 forskjellige autoimmune sykdommer. Unge mennesker kan ha mange former for revmatisme. Revmatoid artritt er den vanligste formen for revmatisk sykdom. Det kan være en stor belastning å få vite at man har en kronisk sykdom, og derfor er det veldig vanlig å spørre seg selv: «Hvorfor meg – hva har jeg gjort galt? “Når det kommer til et barn eller en ungdom setter foreldrene også i mange tilfeller seg selv samme spørsmålet. Vi vet dessverre ikke hvorfor noen rammes av revmatisk sykdom, men vi har kommet et langt stykke når det gjelder å kunne leve best mulig med sykdommen. Norsk Revmatikerforbund og BURG ønsker å bidra med dette ved å tilby en mestring app.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi ble etter hvert klar over at vi måtte bytte firma for utvikling. Dermed måtte vi lage appen fra bunnen og ikke kjøpe et ferdig produkt, eller en lisens for bruk i Norge. Dette medførte at effektmålene ikke ble nådd i prosjektperioden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

30

Prosjektgjennomføring/Metode

Det digitale verktøyet ble programert av esterene programere og er tilgjengelige på telefonen (Smartphone/ Android eller iPhone). En god brukeropplevelse sto sterkt i fokus ved oppbygningen av Appen. Det er lagt vekt på at funksjonene skal være intuitive og brukervennlige med en pedagogisk oppbygning.

Resultater og resultatvurdering

Resultat har blitt en funksjonell smerteregistreringsapp som er tilpasset målgruppen og er gratis i Appstore og i GooglePlay. Vi er fornøyd med resultatet selv om vi tidlig måtte fravike fra de opprinnelige resultatmålene.

Oppsummering og videre planer

De opprinnelige målene blir vidreført til videre planer for prosjektet. Vi planlegger følgende videreutvikling av prosjektet. Dette gjelder blant annet inkludering av: . • Enda bedre samhandlingen med behandler gjennom bruk appen. • Mulighet for å samle alle kontaktpersoner som man treffer i helsevesenet og andre under navnet ”mitt team”. • Gjøre appen til et naturlig førstevalg for pasientkommunikasjon. • Mulighet for deling av informasjon/brukerdata i norske register, Norartritt og Nobarev. De opprinnelige effektmålene er det fortsatt grunn til å opprettholde

Prosjektleder

Joachim Sagen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
ReumaBuddy
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 320 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet