ReumaBuddy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk Revmatikerforbund og BURG ønsker å tilby alle personer med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager en app som kan hjelpe dem i deres hverdag. Appen er en stor suksess i Danmark. Appen skal blant annet lette kommunikasjonen mellom pasient og lege og skal så langt det lar seg gjøre være aldersuavhengig.

Målsetting

Bedre livskvaliteten og gi en bedre hverdag for mennesker med revmatisk sykdom.

Målgruppe

Ungdommer og unge voksne med revmatisk sykdom eller har muskel – og skjelettplager.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

• Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe (BURG) ved daglig leder Joachim Sagen er prosjektansvarlig. • IT Bedriften ”Daman” er leverandør av Appen ” RheumaBuddy”. Direktør er Andreas Dam og i organisasjonen er erfarne IT prosjektledere som har mange års erfaring for levering og drift av store IT systemer, apper og databaser med personfølsomme opplysninger. • BURG vil være ansvarlig for markedsføring og profilering av den digitale appen gjennom våre sine informasjons- og kommunikasjonskanaler. • BURG bistår i arbeidet med å få avtaler med spesialister i revmatiske sykdommer, samt bistår produsenten i å koordinere testing og kvalitetsaktiviteter som er en stor del av prosjektet – inkludert f.eks brukerundersøkelser, intervjuer og tilbakemeldinger på funksjonalitet, design og elementære feil i programvaren. • BURG tar ansvar for formidling og rapportering av erfaringer og resultater. • Daman har ansvaret for den tekniske utviklingen av Appen. I tillegg til databasen og administrativ backend som gjør at data kan håndteres og oppbevares på riktig måte. Daman er ansvarlig for detaljert arbeid og brukertesting.

Fremdriftsplan

Vi søker midler til et ettårig prosjekt med oppstart i januar 2017 og avslutning i desember samme år. Dersom prosjektet når våre mål, vil vi se på mulighetene for å videreføre prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Joachim Sagen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
ReumaBuddy
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 320 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet