På tur med kohorten

Søknadssammendrag

BURG er Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsorganisasjon og har i mange år hatt forskjellige familiesamlinger med fokus på mestring, likepersonstiltak og sosialisering og med differensierte tilbud for forskjellige aldersgrupper og foreldre. Igjennom Corona-en er det et sterkt behov for gode tiltak til denne gruppen. Avbestillinger av arrangement gjennom hele fjoråret har utfordret oss til å tenke nytt der vi ønsker å arrangere to digitale samlinger for hele familien slik at de føler at de er i en gruppe selv om de arrangerer sin egen tur fysisk.

Barn og ungdom med revmatiske sykdom og familiene deres, skal få føle at de tilhører et nettverk av likesinnede. De skal få oppleve aktivitet som fremmer livsglede under pandemien med spektakulære opplevelser. I tillegg skal de delta på digitale treff før og etter turen. Familiene skal føle et felleskap selv om fysiske delen av turen er i sin egen kohort.

Deltakere: 25 familier (Ca.110 personer voksne og barn)

Som en del av dette prosjektet planlegger vi å arrangere en familie aktivitet for medlemmer med sin egen «familie kohort». Hver familie står selv ansvarlig til å lage en kreativ turpakke i sitt nærområde etter nasjonale smittevernråd. Vi vil arrangere digitale møteplasser før og i etterkant av familieaktiviteten. Vi vil lage aktivitetspakke som familien kan bruke under turen. Familiene skal delta på digitalt treff før arrangementet slik at de føler en tilhørighet til en gruppe.
Vi vil legge opp til en konkurranse for familiene. Konkurransen består av den mest kreative turen, bålmåltidet og den morsomste eller fineste figuren i naturen.

Tidsplan: 1.7-21.12.21

Vi håper virkningen av prosjektet resulterer i at barn med deres familier i organisasjonen kjenne at de ikke er alene og blir inkludert i et annerledes fellesskap. Vi ønsker at familier skal ha noe å se fram til, det vil gi livsglede og motivasjon.

Prosjektleder/forsker

Line Bulow Kristiansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
På tur med kohorten
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 365.000
Startdato
06.04.2021