Hjerte for varmtvann

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hjerte- kar sykdom er en av to ledende dødsårsaker i Norge og personer med en revmatisk sykdom har en økt sannsynlighet og prevalens for hjerte-kar sykdom. Høyintensiv intervalltrening er en treningstype som har en positiv effekt på oksygenopptak og oksygenopptaket er direkte relatert til hjerte- karhelsen. Det er en fordel å trene i vann fordi det enklere å komme opp i høy treningsintensitet fordi det er mindre belastning på ledd. Dette er i høy grad gunstig for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Prosjektet kan vise at høyintensitet i vann er potensielt veldig bra.

Målsetting

Utvikle og gjennomføre et treningsprosjekt på en gruppe mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager i varmtvann på høyintensitet. Treningen skal vise at denne målgruppen trygt kan trene på høyintensitet i varmtvann, og at det kan ha en positiv påvirkning på hjerte- kar systemet.

Målgruppe

Brukermedvirkere til ressursgruppe Brukere til høyintensitetstrening pilotprosjekt Personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager

Antall personer i målgruppen

34000

Beskrivelse av gjennomføring

Stadium 1 – Utvikling av høyintensitets treningskonsept Det foreligger mye forskning på høyintensitetstrening for mennesker med revmatisk sykdom og den generelle befolkningen, men ingen direkte beskrivelse av høyintensitetstrening i varmtvann og dets potensielle effekter. En ressursgruppe bestående av brukere og fagpersoner skal sammen utforme et program med ulike tilpasninger. Programmets utvikling består av 3 innholdsdeler: • Utvikle treningskonsept med ressursgruppe • Teste ut konseptet på ressursgruppen og tilpasse • Tilpasning av innholdet etter tilbakemeldinger av treningsprogram før pilot Pilotkonseptets planlegging og gjennomføringsdel Pilotprogrammet planlegges å gjennomføre en treningsperiode på 6-8 uker, der deltagerne trener 2 ganger i uken på høyintensitet. Deltagerne vil da få måling for fysisk form og kapasitet og egenopplevd fysisk funksjon og livskvalitet. Deltagernes re-testes etter treningsperioden. Stadium 3 – Ressursgruppe samling og evaluering Ressursgruppen samles igjen og går igjennom resultatene og innholdet fra pilotkurset. Gruppen evaluerer og tilpasser etter tilbakemeldinger og eventuelle resultater.

Fremdriftsplan

Aug-Sept- Definere struktur, innhold og rekruttere ressursgruppe Sept-Okt – Utvikle et standardisert treningsprogram med tilpasninger, fysisk test og spørreskjemaer med ressursgruppen Oktober- Teste ut treningsprogram på ressursgruppe Sept-Nov – Rekruttere deltagere Nov-Des- Gjennomføre pilot Jan-Feb- Endringer/tilpasse Mar-Apr- justere og tilpasse innholdet i ressursgruppen Mai-Juni- Lansere høyintensitetstrenings konseptet

Prosjektleder/forsker

Ole-Martin Wold

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hjerte for varmtvann
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 630 000
Startdato
24.08.2020
Sluttdato
31.03.2022
Status
Under gjennomføring