Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mennesker med utviklingshemning vil ofte trenge bistand for å kunne bo selvstendig i sitt eget hjem. Den enkelte kan trenge hjelp til å lære hva han eller hun selv kan gjøre for å dekke sine daglige behov og håndtere en rekke husholdningsoppgaver. Tjenesteytere mangler verktøy for å gi opplæring "i selvstendighet" til mennesker med utviklingshemning, uavhengig av boform. Det eksisterer i Norge lite egnet opplæringsmateriale for mennesker med utviklingshemning. I Domoteus-prosjektet utvikler vi e-læring for å dekke dette behovet for både mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner.

Målsetting

Hovedmålet er å hjelpe mennesker med utviklingshemning å leve selvstendig i sitt eget hjem og mestre hjemmets dagligdagse gjøremål. Dette vil øke livskvaliteten og trivselen gjennom generell orden, samt gi en helsegevinst for eksempel gjennom økt mestringsfølelse og bedre husholdningshygiene.

Målgruppe

Unge voksne og voksne mennesker med utviklingshemning, deres pårørende, lærere og tjenesteytere i boliger til mennesker med utviklingshemning.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

NFU har engasjert Karde til å gjennomføre utviklingen av Domoteus. Brukermedvirkning og frivillighet skjer fra NFU sentralt og i fylkes- og lokallag. Samarbeid med kommuner (tjenesteytere) og høyskoler (med elever med utviklingshemning) for kravspesifikasjoner, testing og utprøving er basert på NFUs medlemmer og eksisterende samarbeid med målgruppen. Utvikling av Domoteus følger en gradvis utviklingsmetodikk med spesifikasjoner ( tegninger, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l.), og så trinnvise forbedringer basert på brukertesting og utprøving. Multimedia (film, tale, quizer o.l.) benyttes som virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper stimulerer vi deltakelse, fantasi og interaksjon via eksemplifisering med "konkreter" som bilder, film, gjenstander osv. Utprøving skjer som fri bruk i en bosituasjon, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. Tilrettelegging for testing og utprøving er frivillig innsats. Spredning likeså. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av pårørende, tjenesteytere (kommuner) og lærere (høyskoler). Ekspertkonsultasjoner skjer i faglige møter løpende. Styringsgruppen møter 4 ganger.

Fremdriftsplan

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet i Domoteus defineres. M4-12: Utvikling og utprøving. Utkast til støttemateriell utvikles. M10-16: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av applikasjonen og støttemateriellet. M16-24: Justeringer av applikasjonen og støttemateriellet. Brukerveiledning lages. Lanseringsmøte og informasjon via Facebook og nyhetsbrev. Prosjektevaluering. Etter prosjektslutt: Bruksstatistikk og vedlikehold.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Domoteus-SLUTTRAPPORT_Karde_Hellman.pdf

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2020: kr 884 000, 2021: kr 902 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet