Feriestedet Solstrand

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.
Feriestedet Solstrand ble bygget av NFU Senja i 1988 for å gi tilbud til utv.hemmede som hadde behov for et tilrettelagt feriested. I1988 ga stedet ett akseltabel tilbud tilrettelagt for rullestolbrukere. Dagens behov stiller fysisk krav til tilrettelegging. Det er nå behov for oppgradering av inngangspartiet og uteområde. I 2002 ble hytta som eiendom satt over på en stiftelse som drives i dag av medlemmer av NFU Senja

2.
Målet for dette tiltaket vil være å gjøre Solstran feriested til ett bedre universelt utformet og tilrettelagt utleietilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, samt og være ferie- og rehabiliteringstilbud for personer med utviklingshemming.

3.
Personer med nedsatt funksjonsevne, pårørende og personal tilknytta funksjonshemmede. Denne gruppa er prioritet ved utleie, men ved ledig kapasitet er alle velkommen til å leie stedet.

4.
Det skal bygges ny inngangsplatt og utviding av verandra (som inkluderer rømmningsvei), videre grillplass ved hytta med gapahuk og vei til stranda tilrettelagt for rullestolbrukere. Alt arbeid utføres av NFU Senjas medlemmer på dugnad med noe innleid tjenester. NFU har tilgang på ulike fagkompetanse innen snekker og entreprenør.

5.
NFU Senja ser det som svært viktig for videre drift og få utført dette arbeidet. Det vil gjøre stedet bedre tilrettelagt for målgruppa i forhold til tilgjengelighet og aktivitesmuligheter i uteområde. Etterspørsel er pr. dato oppadgående og etter gjennomført prosjekt kan vi gå bredere ut med tilbud av ulike type utleie. Hytta er innedet med soverom for 11 overnattingsgjester . Bad tilgjengelig for rullestol med diverse spesialutstyr.
Stuen er samlokalisert med kjøkken med komplett kjøkkenutstyr, kjøleskap, fryseboks og oppvaskmaskin.
Ved gjennomføring av prosjektet vil dette gi ett bedre helhetlig tilbud til våre leietakere

6.
Arbeidet igangsettes tidligst mulig våren 2014. NFU Senja sin egeninnsats regnes som dugnad med ca. 400 dugnadstimer samt innleie av entreprenør ved anlegg av gangvei til stranda. Lederen iNFU Senja er prosjektleder. Markedsføring av tilbudet vil gå ut til NFUs medlemmer via hjemmesider lokalt og sentralt. Vidre kontakt med våres sammarbeidsorganisajoner i SAFO og andre aktuelle kontakter til målgruppa. Stede vil også annonserers i lokalaviser, turistinformasjon i distriktet og eventuel reportasje om oppgradering på hytta.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Takket være Extra-stiftelsens tildeling av midler kunne NFU Senja starte arbeidet med oppgradering av inngangsparti og uteområde. En komite planla innkjøp og arbeidsprosess. Lagets medlemmer stilte på dugnad til alle typer arbeid, men med innleie av snekker og entrepenør til noe av arbeidet. Veranda fikk ny trilleplatt og levegg. Ved grillplassen ble det laget bålgrue/grill og levegg. Lysthus er tilknyttet plassen, alt med tilgang for rullestol. Gårdsplassen har fått belysning som gjør det mer attraktivt å bruke uteområdet hele året. For å komme til stranda er det laget vei og en plass hvor man kan sitte. Også her er det bålplass. Det ble brukt 677 dugnadstimer inkl planarbeid. Alt er utført av medlemmer i NFU og venner av stedet. Dette prosjektet har også satt oss i kontakt med andre prosjekt i området som vil bruke Solstrand til overnattingstilbud.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Dugnadsarbeid samler deltagerne og gir et eierforhold til stedet som er positivt. Solstrand har blitt lettere tilgjengelig, og fått flere aktivitetsmuligheter. Vi opplever allerede at leietakere gir gode tilbakemeldinger. Vi kan nå bedre gå ut med markedsføring av stedet til prioritert leiegruppe blant personer med nedsatt funksjonsevne, og andre grupper. Hjemmeside oppdateres.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapportering av Xtr-prosjekt 2014 -th.pdf

Prosjektleder/forsker

Solveig Nylund

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Feriestedet Solstrand
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2014: kr 186 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet