Nettvett for mennesker med utviklingshemning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

500

Fremdriftsplan

Senhøsten 2023 vil vi undersøke brukernes behov, krav og ønsker for nettvett ved hjelp av egne undersøkelser ("desktop research") ved hjelp av litteraturstudier, samt brukermedvirkning vha. semistrukturerte intervjuer og en on-line spørreundersøkelse. For disse utvikler vi spørreskjemaet og intervjuguider. Resultatene blir systematisert til en spesifikasjon av temaer som www.mittnettvett.no skal dekke. NFU og Karde rekrutterer deltakere. Karde gjennomfører aktivitetene. I slutten av 2023 legger Karde grunnlaget for den tekniske løsningen av www.mittnettvett.no. Vi implementerer løsningen på Word-Press-plattformen. Skjemopptakene og filmene blir publisert via Vimeo-videotjenesten som gjør dem reklamefrie. www.mittnettvett.no skal bli responsivt, Dette sikrer at den vises like elegant på alt sluttbrukerutstyr (smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac). I starten av 2024 lager vi skjermopptak og filmer om å forstå nettvett, om problemstillinger til temaene som er listet under pkt. 2.1.1. Dette varer langt ut sommeren 2024. Produktene blir underveis formidlet til ulike fageksperter i vårt nettverk. Tilbakemeldinger fra disse konsultasjonene blir implementert i www.mittnettvett.no. Senhøsten 2024 vil hele løsningen kvalitetssikres gjennom brukermedvirkning. Dette fører til endelige justeringer og forbedringer. Det er viktig å sikre relevansen, forståeligheten og brukbarheten av www.mittnettvett.no. Her bruker vi brukerobservasjoner og standardiserte brukbarhetsinstrumenter (‘usability evaluation metrics’). Påkrevde endringer blir implementert. Styringsgruppen består av to personer fra NFU og to fra Karde. Gruppen møtes tidlig i 2024 og etter sommeren 2024. Formidling kommer godt i gang i 2024. Formidling slik vist under pkt. 2.2.1 forgår i løpet av hele prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nettvett for mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 140 000, 2024: kr 260 000
Startdato
15.10.2023
Sluttdato
31.10.2024