Fagorganisasjon for alle!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Fellesforbundet (FF) har inngått en tariffavtale med Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) som regulerer yrkeshemmedes arbeidsvilkår og medbestemmelse på arbeidsplassen. Prosjektet ”Fagorganisasjon for alle!” har hatt som mål å utvikle og utprøve et studieprogram for personer med utviklingshemming organisert i fagforbundet Fellesforbundet. Hensikten med å utvikle dette programmet har i første rekke vært å øke kunnskapen og bevisstheten i denne målgruppen om hvilke rettigheter og plikter en har som arbeidstaker og som medlem eller tillitsvalgt i en fagorganisasjon. Prosjektet har også bidratt å øke bevisstheten og kunnskapene i LO, Fellesforbundet og ASVL om tilrettelegging for arbeidstakere med utviklingshemming slik at de kan fungere som fullverdige medlemmer av sin arbeidstakerorganisasjon. Et annet viktig mål for prosjektet har vært å utarbeide en huskeliste i tilrettelegging for frivillige organisasjoner med samme hensikt som foran.

 

Prosjektansvarlig organisasjon har vært Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Deltakende organisasjoner har vært Fellesforbundet (FF) og Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL).

 

Prosjektet har utviklet to studiehefter spesielt tilrettelagt for målgruppen basert på Fellesforbundets egne opplæringstiltak for medlemmer og tillitsvalgte med tilhørende læreplaner. Opplæringstiltakene har blitt utprøvd gjennom pilotkurs i Bodø og i Oslo-området, med meget positive resultater.

 

Fellesforbundet, som målgruppens faglige organisasjon, vil inkorporere prosjektets erfaringer i utviklingen av flere kursmoduler. De har allerede startet arbeidet med å informere og utvikle sitt veilederapparat, slik at de kan ta hensyn til denne målgruppens behov.

Prosjektleder/forsker

Kristian Kristiansen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Fagorganisasjon for alle!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2005: kr 350 000
Startdato
01.04.2005
Sluttdato
31.03.2006
Status
Avsluttet