Livskvalitet for forelde m/utv.h. barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) arbeider på mange plan og måter for å bedre levekårene for mennesker med utviklingsh

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) arbeider på mange plan og måter for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. NFU Oppland fylkeslag tok initiativ til et prosjekt ”Livskvalitet for foreldre til små barn med utviklingshemming (ca 0-12 år).”Takket være støtte fra Helse og Rehabilitering lot dette seg gjennomføre, og konklusjonen er at det har vært et vellykket prosjekt som har nådd de målene som var satt. Styret i NFU Oppland fylkeslag har vært styringsgruppe. Hilde T. Skumsrud, Gjøvik har vært prosjektleder og Christine Teige, Sør-Fron, prosjektsekretær­.

 

Det har blitt gjennomført to helgekurs for foreldrene i perioden i tillegg til to helgesamlinger av mer sosial karakter hvor både barn og voksne har deltatt. Kursene har spesielt satt fokus på rettigheter og muligheter i hht. gjeldende lovverk spesielt innen skole og sosiale tjenester, samt erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det har vært tilbud om barnepass for de foreldrene som måtte ha barna med. På denne måten, og gjennom familiehelgene, ble barna – både søsken og barna med utviklingshemming – også kjent med andre barn i lignende situasjon som dem selv. En fin og nyttig erfaring for de fleste­.

 

Totalt har 24 familier deltatt på ett eller flere arrangementer i perioden. Foreldre har knyttet kontakter både innen egen region og på tvers av dalførene i fylket. Deltakerne har gitt meget positive tilbakemeldinger og mange har gitt uttrykk for at deres deltakelse i prosjektet har hatt stor betydning for å høyne livskvaliteten for deres familie.

Prosjektleder/forsker

Hilde T. Skumsrud

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Livskvalitet for forelde m/utv.h. barn
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
1999: kr 250 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
01.02.2001
Status
Avsluttet