Skoleveien

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Skolestart er en viktig milepæl for mange foreldre. Det forberedes, pyntes og fotograferes. Skolestart er en stor overgang for alle barn. Men hva når barnet har en utviklingshemning? Hva når skolestart krever mer en bare innkjøp av skolesekk? Hva er viktig å tenkte på og hvordan kan skolestart bli en god opplevelse også for utviklingshemmede barn? Og ikke minst ? hvordan kan skolen bli en inkluderende arena der barnet med utviklingshemning også kan bli en ressurs?
Det å begynne på skolen og bli en del av et klassefelleskap krever forberedelser langt ut over nye klær og nytt penalhus for foreldre til et barn med utviklingshemning ? og for skolen. Noen foreldre gruer seg i åresvis til første skoledag. Da blir planlegging, overføring av kunnskap, informasjon og å skape trygge rammer viktigere en ved en vanlig skolestart. Hvordan kan bekymring snus til forventning?
Mange familier med utviklingshemmede barn har erfart at det å lytte til andre foreldres erfaringer har vært svært nyttig. Den erfaringsbaserte kunnskapen formidlet av personer som selv har kjent på kroppen, har en spesiell verdi. En ser også at disse erfaringene har stor overføringsverdi uavhengig av diagnose.

Målsetning
Vi følger ?Lasse? (5 ½ år) på hans skolevei. Forberedelsene i barnehagen og skole, skolestart og det første halve året på skolen. Gjennom dette ønsker vi å belyse gledene ved å være sammen med andre, men også utfordringene ved å være en del av et felleskap. Viktigheten av helhetlig og bevisst tenkning når et barn med utviklingshemming skal inkluderes er stikkord for prosjektet. Sluttproduktet blir en 25 min. informasjonsfilm
Formålet med prosjektet er tredelt:
1) Filmen skal være en ?erfaringsspreder? overfor familier som har et barn med utviklingshemning, deres nærmiljø, hjelpeapparat og skole.
2) Filmen skal kunne være et redskap for familier med et barn med utviklingshemning som står overfor skolestart. Filmen kan brukes som et ?verktøy? for dem i møte med skole, nærmiljø, og venner.
3) Prosjektet skal bidra til å øke mulighetene for riktige tiltak og oppfølging ved at fagpersoner i skoleverk og hjelpeapparat som ser filmen får økt kunnskap og forståelse problematikken.

Målgruppe
1) Familier som har et barn med utviklingshemning som skal begynne på skolen. Den skal kunne brukes som et redskap overfor skole, familie, venner m.v for å spre kunnskap og forståelse for hva skolestart og det å bli inkludert krever når en har et barn med utviklingshemning.

2) Fagfolk i barnehage, skole og hjelpeapparat. Førskolelærere, lærere, PP-tjeneste, helse og sosialfaglige miljøer, habiliteringstjeneste, fagfolk på høgskole, universitet og kompetansesentre, brukerorganisasjoner vil være viktig å nå med denne typen informasjon.

Betydning
Behovet for kunnskaps- og erfaringsbasert informasjon til foreldre med utviklingshemmede barn er stort. Solid faglig forankret kunnskap fra fagfolk som kjenner feltet, og erfaringsbasert kunnskap fra foreldre som selv har opplevd å få et barn med utviklingshemning, er stikkord i prosjektet. Film som medium er et unikt medium for å formidle personlige erfaringer til omgivelsene. Møte med levende mennesker vil på en annerledes måte skape innsikt og forståelse for hva det vil si å leve med et barn med utviklingshemning og på den måten et svært viktig forebyggende tiltak for å øke sjansen for god og riktig oppfølging i forbindelse med skolestart.

Framdrift
Prosjektet planlegges gjennomført mellom februar og desember 2009.

Forarbeid/research/intervjuer

1. ? 31. februar
Utarbeidelse av manus

1. mars ? 15. mars
Planlegging av opptak

15. mars? 28. mars
Opptak

1. april ? 31. nov
Logging av opptak, redigering

1. okt ?

15. des.
Mastring, kopier og etterarbeid

1. des. ? 31. des.

Det vil også bli tatt initiativ til å få vurdert filmen satt opp som fjernsynsdokumentar i NRKs dokumentarformat Faktor. Produsent har fått sendt tilsvarende produksjoner her. Det vil bli utarbeidet en presseplan for omtale av produksjonen i rikspresse, diverse faglige tidsskrifter, nettsteder.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0347.pdf

Prosjektleder/forsker

Sveinung Wiig Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Skoleveien
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med NFU
Beløp Bevilget
2009: kr 258 000
Startdato
01.02.2009
Sluttdato
01.05.2010
Status
Avsluttet