Kom og se – så godt!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Personer med utviklingshemning har ofte et usunt kosthold. Dette gir mange betydelige helseplager. De fleste har dårlig leseforståelse, og en del kan ikke lese. Deres tjenesteytere har ofte minimal erfaring i å tilrettelegge for et sunt og variert kosthold.

Instruksjonsfilmer er gunstig fordi personer med utviklingshemning lettere lærer ved å se på hva som gjøres, enn å lese om det.
2. Målsetting
1. Å øke mestringsfølelsen og selvstendigheten hos mennesker med utviklingshemning ved at de:
a) selv lager mat i henhold til oppskriftene med støtte av instruksjonsfilmer
b) lærer andre å lage mat ved å kjøre film og instruere
c) gir bort opplæring i å lage matretter i gaver til familie el. andre som en presang.
2. Å lage filmer om følgende ekstra temaer i forhold til kokeboken «Så godt!»
a) Hvordan man bruker kokeboken.
b) Borddekking. Pynting av bord.
c) Temaer ikke dekket i kokeboken som sauser, dipper, smoothies, delikat matpakke.
d) Sjekke ingredienser, datomerking.
3. Å vise at lesebrett er et velegnet verktøy for personer med utviklingshemning for å nyttiggjøre seg instruksjonsfilmer på et kjøkken.
3. Målgruppe
er primært personer med utviklingshemning og andre med redusert kognitiv funksjonsevne og
tjenesteytere og andre omsorgspersoner rundt dem. Sekundært er det alle andre som
trenger å lære å lage sunn og god mat og deres lærere. Personer som har problemer med å lese, for
eksempel dyslektikere eller personer som har problemer med å lese norsk, vil kunne ha spesiell
nytte av filmene.
4. Beskrivelse av gjennomføringen
Det skal lages instruksjonsfilmer basert på oppskrifter fra den nettopp utkomne lettleste kokeboken «Så godt!» med sunne og delikate oppskrifter. Først lages en film som viser at man tar frem kokeboken og forklarer tematisk fargekodesystem, ikoner for antall porsjoner, tidsangivelse og redskaper. Dessuten lages ca. 15 videofilmer av matlaging som følger utvalgte oppskrifter i «Så godt». Ikoner fra kokeboken, evt. noe forklarende tekst og stillbilder legges inn i filmene ved behov. Det lages også filmer om nye temaer (se Målsetting). Filmene skal kunne brukes av personer som i liten grad kan lese.

4-6 personer med utviklingshemning lærer å lage mat ved hjelp av kokeboken og filmene som de kjører på lesebrett. Omsorgspersonell er involvert. Så lærer personer med utviklingshemning opp andre i å lage de samme rettene via film og kokebok, først andre med utviklingshemning og omsorgspersoner og så gir de bort et kokekurs i presang til normalt fungerende. Det foretas deltakende observasjoner, og erfaringer fra matlaging med filmstøtte registreres på skjemaer. Testbrukerne og deres tjenesteytere intervjues etter alle typer opplæring.
5. Prosjektets betydning
Det er utrolig viktig med tiltak for å motvirke tendens til overvekt og helseplager som følge av dette.

Svært mange kan ha nytte av å lage enkel, sunn og god mat med ingredienser som ikke er for dyre.

Instruksjonsfilmene skal kunne brukes både av personer med utviklingshemning og andre med leseproblemer som dyslektikere. De kan brukes i undervisning både av elever som trenger spesialundervisning, men også av normalt fungerende barn og unge. For at filmene skal få innpass i omsorgstjenesten for personer med utviklingshemning, er det viktig å vise at de fungerer i praksis og at det gir mestringsfølelse å bruke dem.
6. Framdriftsplan
Prosjektet skal gå over to år. I første halvår lages video som viser bruk av kokeboken og ca. 15 instruksjonsvideoer som følger oppskrifter i «Så godt». De overføres til lesebrett. I andre halvår lærer 4-6 personer med utviklingshemning å lage mat ved hjelp av kokeboken og filmene.Filmer om nye temaer lages i tredje halvår. Samme halvår starter personer med utviklingshemning med å lære opp andre i å lage mat via film og kokebok, først tjenesteytere og andre med utviklingshemning. I siste halvår gir personer med utviklingshemning bort som gave «matlagingskurs» til normalt fungerende personer. De er selv lærere og kjører filmene hjemme hos seg selv. Erfaringer fra alle deler av prosjektet rapporteres. Mot slutten av prosjektet lages det CDer/DVDer med filmene basert på kokebokeoppskrifter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0204.pdf

Sluttrapportsammendrag

Personer med utviklingshemning har ofte et usunt kosthold og blir overvektige eller lider av andre ernæringsproblemer. Deres tjenesteytere har ofte lite erfaring i og tid til å tilrettelegge for et kosthold med sunn og god mat. Det overordnede målet med prosjektet var å bidra til et sunt kosthold for personer med kognitive funksjonsvansker. Metoden var å bruke filmer som viser matlagingsprosessen i detalj og å la personer med utviklingshemning bruke filmene ved matlaging.
Det ble laget 17 instruksjonsfilmer med oppskrifter fra den lettleste kokeboken «så godt!». Filmene ble testet ut på nettbrett av personer med utviklingshemning med hjelp fra deres tjenesteytere. For å øke mestringsfølelse og selvstendighet lærte personer med utviklings-hemning også opp hverandre i å lage mat ved hjelp av filmer. Til slutt gav de bort et «kokke-kurs» som presang. Det ble også laget ni andre filmer i prosjektet, fem i retter som ikke er med i kokeboka; dip, smoothie og «retter» egnet for matpakke, to filmer om å dekke bord, en om hygiene på et kjøkken og en instruksjonsfilm for å bruke nettstedet www.matfilmer.org. Filmene er lagt ut på YouTube.
Statped avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling har i et eget prosjekt støttet av Stiftelsen Dam laget filmversjoner med filmet tegnspråk og lagt til tale som et tilvalg. Det er også laget filmer med automatiske stopp etter hvert trinn i matlagingsprosessen. Statped har, i samarbeid med Karde, laget nettstedet www.matfilmer.org hvor alle versjoner av filmene kan ses.
Karde har spredt informasjonen om nettstedet og filmene vidt, ikke minst i form av et avsluttende nyhetsbrev om prosjektet og oppfordring til diverse organisasjoner og instanser om å legge ut informasjonen på sine websider.

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Kom og se – så godt!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2012: kr 596 000, 2013: kr 524 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet