Lett kokebok

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Mennesker med utviklingshemning har behov for hjelp i ulik grad i forbindelse med innkjøp av mat, tillaging av mat og sammensetting av menyer. Med Lett kokebok ønsker vi å bringe nye mattrender, sunn livsstil og inspirerende enkle oppskrifter til alle som har behov for en oversettelse av det som kan synes å være komplisert nylæring.

2. Prosjektets målsetting
Målet for prosjektet er at mennesker med kognitive funksjonsvansker lager og spiser sunn og god mat, og gjennom det får bedre livskvalitet og helse.
Metode:
•Gjennomføre utviklingsprosjekt der oppskrifter og hjelpemidler blir utprøvd og evaluert i samarbeid med praksisfeltet
•Utvikle symboler og ikoner som styrker det visuelle inntrykket og gjør oppskrifter og matlagingsprosesser lettere å forstå
. Produsere Lett kokebok, hvor oppskriftene

har få ingridienser og er lette å mestre.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for prosjektet er mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse som har vansker med å bruke vanlige kokebøker. I Lett kokebok henvender vi oss til mennesker som ønsker å lage enkel mat selvstendig, og til de som trenger hjelp underveis i prosessen.

Lett kokebok er tenkt å gi inspirasjon og kunnskap til miljøterapeuter som tilrettelegger for deltagelse i matlaging blant brukere i mindre institusjoner som i barnevern, psykisk helsearbeid, botilbud for rusmisbruker samt i botilbud for utviklingshemmede.

Lett kokebok vil både ernæringsmessig og pedagogisk være et godt hjelpemiddel for lærere som jobber med særskilt tilrettelagt undervisning i videregående skole og i voksenopplæring.

4.Prosjektets betydning
Forskning i Norge viser at utviklingshemmede i større grad enn andre lider av både overvekt, ekstrem overvekt, samt underernæring og feilernæring. Det svenske folkehelseinstituttet utpeker utviklingshemmede som en risikogruppemed hensyn til et stort inntak av usunn mat, for mye fett og sukker og for lite frukt og grønnsaker i forhold til anbefalt inntak. Også mennesker som er kronisk psykisk syke, og er under langstidsrehabilitering lider i større grad under usunne og ofte svært ensidige kostvaner.

Og vi vet at riktig kost, nok vitaminer og mineraler har stor betydning for så vel fysisk som psykisk helse (Norsk Folkehelseinstitutt og Regionalt kompetansesenter for rus og psykiatri).

De nye sunne mattrendene en ser ellers i samfunnet er i mindre grad tilgjengelig for mennesker med kognitive funksjonsvansker. Her ser vi behovet for et praktisk og

pedagogisk hjelpemiddel.

En lettlest kokebok vil kunne gi flere mulighet til å lage mat selvstendig, det vil kunne fremstå som veiledende for tilrettelegging av hjelp på en god måte og kunne påvirke i retning av et sunnere kosthold. Det finnes ingen lettlest kokebok for voksne på norsk. Det finnes noen få lettleste kokebøker, men de er språklig og innholdsmessig tilrettelagt for barn.

Ved gjennomgang av lettleste kokebøker fra andre nordiske land, finner vi noen tilsvarende, men disse bøkene har

mangler når det gjelder tilrettelegging av utstyr, symboler, fargekoding og andre hjelpemidler som kan gjøre det enklere for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelse å lage mat mer selvstendig.


5. Framdriftsplan
Vår 2010: Opprette referansegruppe.
I januar og februar vil oppskriftene gjennomgås og utprøves. Skriving av de øvrige kapitlene. I mars og april vil vi gjennomgå alle rettene med fotograf og ha drøftinger med grafisk designer om utvikling av symboler og illustrasjoner.

I løpet av våren 2010 vil alle oppskriftene bli prøvet ut av smakspanel. Høst 2010: I september og oktober vil det arbeides med layout, utvikling av symboler og illustrasjoner av grafisk designer, i samarbeid med fotograf og med oppfølging av forfatterne.

Boken ferdigstilles for trykking november 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0207.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Gro Innstrand

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Lett kokebok
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2010: kr 755 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet