Schmack – et kulturprosjekt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målsettingen har vært å gi en ressurs inn til forebygging av følelsesmessige problemer og funksjonssvikt i familier med funksjonshemmede barn, gjennom å danne en ramme for anerkjennelse og bearbeiding av doble og komplekse følelser ved å gi tilgang på litteratur og kunstneriske opplevelser

 

Foreldre og søsken til barn med psykisk utviklingshemming er utsatt for betydelig risiko for helseplager. Belastningen disse familiene utsettes for er både av praktisk og emosjonell art. Brit Hunstads erfaring viser at de følelsesmessige sidene av det å få og ha omsorg for et psykisk utviklingshemmet barn for ofte blir private og usagte, og generelt viet lite oppmerksomhet.

 

En drivkraft i prosjektet har vært å finne metoder eller veier å gå – som kan gi denne gruppen mennesker en mulighet for bekreftelse på egen situasjon – eller et rom å kommunisere i på et tidlig stadium – før dette utvikler seg til sykdom. En metode som bidrar til forståelse og bearbeiding av følelser som middel til økt mestring av livsutfordringer og dermed bidrar til økt livskvalitet. Gjennom å benytte kulturelle uttrykk som litteratur, musikk og bilder beskrives relasjonen mellom en mor og barnet med Down Syndrom på en måte som bidrar i nærpersonenes emosjonelle bearbeiding av vanskelige og komplekse følelser som enkeltindivider og samfunn kan ha overfor mennesker med utviklingshemming. Gjennom bruk av materiellet i faglige og kulturelle sammenhenger vil prosjektet også bidra til å spre kunnskap og interesse for barn med psykisk utviklingshemming og øke den allmenne bevisstheten om deres behov og verdi i og for samfunnet.

 

Boken SCHMACK består av Brit Hunstads poetiske tekster skrevet som en bearbeiding av egne erfaringer med det å få et barn med Down Syndrom. Sammen med Trine Mikkelsens fotografier blir det en helhet med et skjønnhets og dybdeperspektiv inn i temaet. Boken inneholder også tekster fra andre bidragsytere som tidligere statsminister Kåre Willoch, professor og barnelege Ola D. Saugstad og biolog Hans C. Dybdahl. Designer Lena Dybdal har preget den konkrete utformingen av boka. Lydprosjektet resulterte i en CD som følger med boken. Her improviserer profesjonelle jazzmusikere under ledelse av Terje Gewelt over barnets lyder og musikalitet. I tillegg blir en del av tekstene knyttet sammen med musikk og lydopptak til et hele som gjør temaet mer tilgjengelig uavhengig av leseferdigheter.

 

Boken ble lansert i Legenes Hus i Oslo den 28.08.08. Utstillingen ble åpnet i Galleri Verkengården, Fritzøe Verk i Larvik 30.08.08. Utstillingen er en selvstendig enhet bestående av Trine Mikkelsens fotografier, visuell tekst fra boken, filmopptak og lydinnstallasjoner. Prosjektet har et eget nettsted som muliggjør direkte bestilling av boken og henvendelser til prosjektgruppa. www.schmack.no er et nettsted hvor interesserte kan lese mer om prosjektet og der ligger det linker til relevante artikler og organisasjoner. I løpet av prosjektåret har det vært holdt flere foredrag, kulturelle innslag og framvisninger både i bruker- og foreldregrupper samt ovenfor helsepersonell og andre aktuelle faggrupper. Prosjektet har fått bred omtale i media. Selv om prosjektet formelt sett er avsluttet, vil prosjektgruppa bak SCHMACK fortsette sitt arbeid i tiden som kommer. Boken er fremdeles i handelen og aktiviteter i form av foredrag, samtalegrupper og liknende opprettholdes. Prosjektleder og fotograf Trine Mikkelsen og psykiater Brit Hunstad (initiativtaker og forfatter). Samarbeidspartnere: Ansvarlig for grafisk design: Lena Dybdahl, Musikalsk ansvarlig: Terje Gewelt i samarbeid med lydtekniker Anders Svinndal. Medmusikere: Bjørn Klakegg og Kenneth Ekornes. SCHMACK er et kulturprosjekt. SCHMACK er en bok, en CD, en utstilling med fotografier, en undervannsfilm, lydinstallasjoner og visuell tekst.


 

Prosjektleder/forsker

Trine Mikkelsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Schmack – et kulturprosjekt
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2008: kr 549 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet