E-læring om egen helse for mennesker med utviklingshemning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mennesker med utviklingshemning har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen, samtidig som de sjeldnere får hjelp til sin helsesvikt. De har også flere tannutviklingsfeil og dårlig tannhelse. De trenger å lære mer om hvordan de selv kan behandle dagligdagse helseproblemer som forkjølelse, sår, flass, tørr hud osv. De bør lære når det er aktuelt å gå til tannlegen, fastlegen, få tilleggsundersøkelser, kontakte legevakt og hva som skjer de forskjellige stedene. Slik informasjon kan kan gi mindre lege- og tannlegeskrekk. Dessuten bør de lære hva den enkelte kan gjøre for å forebygge sykdom.

Målsetting

Overordnet: Et mer selvstendig liv og bedre helse hos mennesker med utviklingshemning. Konkret målsetting: Å lage en gratis e-læringsapplikasjon om helse og egenhelse for mennesker med utviklingshemning, inklusive et aktivitets- og oppfølgingsopplegg (variert støttemateriell) for støtteapparatet.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning : Ungdom, unge voksne, voksne og evt. eldre.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU skjer både sentralt og i fylkes- og lokallag. Samarbeid med kommuner og folkehøyskoler for kravspesifikasjoner, testing og utprøving etableres. Utvikling av e-lærinsgapplikasjonen følger en utviklingsmetodikk med kravspesifikasjoner, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l., og så gradvise forbedringer basert på brukertesting og utprøving. Multimedia (film, interaktive quizer o.l.) benyttes som et viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper stimulerer vi interaksjon vha. foto og eksemplifisering med "konkreter", filmsnutter osv. Testing og utprøving i to hovedrunder og til slutt som fri bruk, og i møter i NFUs fylkes- og lokallag i hele landet. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag, og av tjenesteytere (kommuner) og pedagoger (folkehøyskoler). Formelt samarbeid etableres med lege- og tannlegeklinikk (Tåsenklinikken og Odontoclinica). Ekspertkonsultasjoner skjer løpende. Styringsgruppen møter 3 ganger. Formidling er aktiv hele prosjektperioden fra "dag 1".

Fremdriftsplan

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet defineres. M4-12: Utvikling og testing. Utkast til støttemateriell utvikles. M10-18: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av applikasjonen og støttemateriellet. M18-24: Fri bruk. Justeringer av applikasjonen og støttemateriellet. Brukerveiledning lages. Lanseringsmøte, informasjonskampanje. Utprøving. Evaluering. M1-24: Samskaping, ekspertsamtaler, formidling, ledelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_fra_prosjektet_EGENHELSE_Pnr_2021-HE2-370240.pdf

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
E-læring om egen helse for mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde
Beløp Bevilget
2021: kr 690 000, 2022: kr 690 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring