VERDENSMAT: Digital kokebok for utviklingshemmede med internasjonale retter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

500

Fremdriftsplan

I desember 2023 "rigges prosjektet opp". AK og PMF planlegger intervjuer. Karde klargjør nettstedet www.moro-med.mat.no. Vi utvikler løsningen på WordPress-plattform. I begynnelsen av 2024 intervjues mennesker med utv.hemning for å kartlegge hva slags mat de liker, hva som er lett og vanskelig med matlaging, utstyr de er vant til å bruke osv. Så følger innhenting av internasjonale oppskrifter (Karde, AK, PMF), forenkling og utforming av dem som lettlest. Vi bruker norske og internasjonale matspalter og kokebøker. Målet er 10-15 land og minst 25 oppskrifter. Vi tar kontakt med en ernæringsfysiolog og andre eksperter for konsultasjoner. Vi skaffer og leverer utstyr til de 3 prosjektkjøkkenene. I 2. kvartal 2024 er vi i gang med å lage mat. På nettmøter diskuterer vi oppskriftene og smaker på noen retter. Mennesker med utv.hemning deltar i slike møter. Når oppskriftene tar form, vil NFU rekruttere frivillige til å teste oppskrifter på sine egne kjøkkener og "rapportere" tilbake via et enkelt spørreskjema på www.moro-med.mat.no. Filming og matfotografering begynner i 2. kvartal. Karde har da produsert en veileder for dette arbeidet. Film, foto og oppskrifter med lettlest tekst og tale blir utgitt på www.moro-med.mat.no. Vi lager utkast til oppskriftsheftet og QR-koder for hver oppskrift. NFU sørger for layout og publisering av heftet. Sommeren 2024 blir resultatene endelig kvalitetssikret gjennom brukermedvirkning hos AK og PMF vha. brukerobservasjoner (følge oppskrifter, lage maten). Påkrevde endringer blir implementert. Styringsgruppen består av to personer fra NFU og to fra Karde. Gruppen møtes tidlig i 2024 og før sommeren 2024. Formidling kommer godt i gang i begynnelsen av 2024. Formidling foregår i løpet av hele prosjektet. Synlig lansering høsten 2023.

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
VERDENSMAT: Digital kokebok for utviklingshemmede med internasjonale retter
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 40 000, 2024: kr 360 000
Startdato
24.11.2023
Sluttdato
30.09.2024