Lettere når jeg er aktiv!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Lettere når jeg er aktiv!” er et prosjekt hvor NFU i Nord-Trøndelag samarbeider med tre kommuner og Høgskolen i fylket. Bakgrunn for prosjektet var en antakelse om stor grad av inaktivitet og lite kunnskap om ernæring og kosthold blant personer med utviklingshemming.

 

Målsettingen for arbeidet har vært å bidra til bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemming gjennom å bevisstgjøre personer med utviklingshemming og deres støttepersoner den betydningen kosthold og fysisk aktivitet har.

 

I en treårsperiode har det vært arbeidet med ulike aktiviteter knyttet til sunt kosthold og aktivitet blant personer med utviklingshemming, pårørende og ansatte tjenesteytere. Den enkelte deltaker har deltatt i mange nye fritidsaktiviteter. Det har vært fysiske aktiviteter, hobbyaktivitet og sosiale aktiviteter. Disse har vært gjennomført med alle prosjektdeltakerne sammen, i grupper av deltakere, i det ordinære organisasjonslivet og for enkeltdeltakere. Deltakerne har også deltatt i ernæringskurs og kurs i matlaging. Deltakerne og mange støttepersoner har økt sin kompetanse om sunt kosthold. Aktivitetene i prosjektet er planlagt og gjennomført i samarbeid mellom alle deltakerne.

 

I sluttrapporten fra prosjektet beskriver vi mange erfaringer fra arbeidet. En erfaring vi vil trekke fram her er betydningen av de sosiale relasjonene som er utviklet mellom deltakerne i prosjektet. Alle sier de har fått flere venner. Dette i seg selv betyr økt aktivitet i hverdagslivet, og som i neste omgang også kan gi bedre livskvalitet.


 

Prosjektleder/forsker

Oddbjørn Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Lettere når jeg er aktiv!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling helsefag Namsos
Beløp Bevilget
2008: kr 751 000, 2009: kr 744 000, 2010: kr 749 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet