Knut Sigve fra Folkestad

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn,
Knut Sigve Sollid (53) og moren hans, Gudveig Sollid (76), bor i den lille bygda ?Folkestad? på Sunnmøre. Knut Sigve, er psykisk utviklingshemmed og har bodd hjemme hos mor hele livet. Han er stolt av å være Knut Sigve fra Folkestad.
Gudveig har vært opptatt av å gi sønnen sin en trygg oppvekst i bygda hun selv vokste opp i. På en tid da det var vanlig å sette bort barn som var annerledes valgte hun å beholde Knut Sigve hjemme. Hun har tålmodig sørget for at Knut Sigve skulle bli mest mulig selvstendig og det har vært viktig for henne at han ikke skulle føle seg annerledes enn andre. Knut Sigve har fått være med på alt som rører seg i Folkestad og kjenner alle. Denne tilhørigheten til bygda, er viktig for Knut Sigve. Hver gang han presenterer seg for folk, så tar han med hvor han bor. ?Jeg er Knut Sigve fra Folkestad?

Mor og sønn har en unik kjærlighet for hverandre og bygda de bor i, men fremtiden føles usikker. Gudveig bekymrer seg mer og mer for at hun begynner å bli gammel, og hvordan det skal gå for Knut Sigve når de ikke lengre kan bo hjemme i huset sitt. Mens Knut Sigve bekymrer seg mer for de store forandringene han ser i bygda si.

Dette er en film om hvor vanskelig det kan være, når den verden du kjenner og er glad i, sakte men sikkert blir borte og man forstår at etter hvert vil ingenting være som det var.

Mål,
?Utviklingshemmet? og ?Gammel? er i media ofte sekkebetegnelser og blir betegnet som utgiftsposter og ofre. Vi mener det er viktig at utviklingshemmede får være hovedpersoner i filmer, slik de er i sine egne liv, for at hele mennesket blir vist.

Ved at seerne blir kjent med ressurssterke enkeltmennesker som Gudveig og Knut Sigve, håper vi det kan bidra til at flere vil bryte ned noen fordommer.
Vi tror filmen vil skape mye gjenkjennelse. Tross ulike ytre forutsetninger, er utfordringer, gleder og sorger svært ofte like. Ved å få dette tydelig frem mener vi at filmen har en forbyggende effekt.

Fremdriftsplan,
Endelige datoer for opptak er ikke fastlagt men opptakene vil foregå i 5 perioder på 7 dager, og vil tilsammen dekke de ulike årstidene. Klippeperioden vil være åtte uker med påfølgende lydetterarbeid og online.

Til nå:
Regissøren har lagt ned betydelig tid over mange år sammen med hovedpersonene i filmen. Hun har filmet dem i flere anledninger og har oppnådd et forhold som er preget av gjensidig tillit og respekt.

2008
Vi vil bruke dette året til finansiering av prosjektet. Vi har pr i dag en søknad inne hos NRK og vil søke Norsk Filmfond i august. Andre mulige finansiører er Vest-Norsk Filmsenter og Fritt Ord.

2009
Juli

opptak
Oktober

opptak
Desember opptak

2010
Februar opptak
Mai

opptak
Juni

etterarbeid (klipp, lyd og online)
August etterarbeid (klipp, lyd og online)
September etterarbeid (klipp, lyd og online)
Oktober ferdig film
November sluttrapport

og revidert regnskap

Prosjektets betydning:
Vi ønsker å gi publikum anledning til å se en nær og varm film som fokuserer på Knut Sigve som et menneske med drømmer, håp og en handlingsplan fremfor å fokusere på Knut Sigve som utviklingshemmed. Prosjektets verdi ligger i å bryte ned fordommer og i å bidra til større åpenhet.

Søkt beløp for 2009
KR 400 000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0428.pdf

Sluttrapportsammendrag

SAMMENDRAG
Prosjektet ble startet etter at regissør Gunhild Asting kom til oss med en henvendelse om å lage en film om Knut Sigve og Gudveig som hun hadde kjent i flere år, helt siden hun jobbet med dokumentarfilmen Ìt´s hard to be a rock´n roller`. Gunhild ble grepet av det sterke mor og sønn forholdet mellom Knut Sigve og Gudveig, men forsto også at det lå tydelige utfordringer der for dem. Knut Sigve har en utviklingshemming og har bodd hjemme hos mor hele livet. I en tid da det var vanlig å sette bort barn som var annerledes, valgte Gudveig å beholde Knut Sigve hjemme. Hun har gjort sitt beste for at Knut Sigve skulle bli mest mulig selvstendig og det har vært viktig for henne at han ikke skulle føle seg annerledes enn andre. Men etterhvert føltes fremtiden usikker. Gudveig bekymret seg mer og mer for at hun begynte å bli gammel, og hvordan det skulle gå for Knut Sigve når de ikke lengre kunne bo hjemme i huset sitt. Det ble derfor stadig tydeligere at filmen ville handle om hvordan det er å flytte hjemmefra og ikke minst den løsrivelsesprosessen mellom Knut Sigves og Gudveig som fant sted som følge av dette. Målsetningen med filmen er å fortelle en varm og nær historie om Knut Sigve som et helt menneske, med drømmer, lengsler og stort hjerte ønsker han å hjelpe bygda si. Gjennom filmen har vi ønsket å bidra til å bryte fordommer overfor personer med utviklingshemning og bidra til å skape en debatt for hvordan man kan skape best mulige levekår, også for denne gruppen mennesker.
Filmteamet fulgte Knut Sigve og Gudveig gjennom deres hverdag med gleder og utfordringer over en periode på 3 år. Filmen har resultert i en 50 minutters lang dokumenarfilm og hadde premiere på Volda filmteater i oktober 2010. Den har blitt vist på TV2 og blitt omtalt i en rekke medier og har fått gode anmeldelser. Vi håper og tror at filmen i tiden fremover til kunne inspirere til debatt knyttet til livssituasjonen for mennesker med utviklingshemning
Prosjektet har vært finansiert med støtte fra Norsk Filminstitutt, Extra-midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med NFU Norge, TV2 og Sant & Usant.

Prosjektleder/forsker

Anita Larsen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Knut Sigve fra Folkestad
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Sant&Usant AS
Beløp Bevilget
2009: kr 300 000, 2010: kr 100 000
Startdato
01.06.2009
Sluttdato
01.11.2010
Status
Avsluttet