Alle drømmer er like: Synliggjøring av idrettens mangfold

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Utviklingshemming er en medfødt eller tidlig ervervet tilstand med nedsettelse i kognitiv, sosial og praktisk funksjon. Meld. St. nr.45 (2012-2013) viser til at et anslag i Norge kan ligge på 1,5 prosent av befolkningen. Dette tilsvarer 80.000 personer med utviklingshemming. Kun 25.000 er registrert via helsedirektoratet. Mange får ikke det tilbudet de har krav på. Vår kjennskap til aktivitet blant utviklingshemmede utøvere i idrettslag er at den er langt lavere enn befolkningen ellers. Derfor ønsker vi å lage en tv-produksjon som fokuserer på de unike mulighetene idretten byr på. I juni 2023 skal Norge sende 42 utøvere til Special Olympics World Games i Berlin. Med denne produksjonen vil vi løfte frem deltakerne for å hedre dem, men også formidle mestringsfølelsen de opplever og viktigheten av å skape en sosial arena – og ikke minst mulighetene for å delta i mesterskap. Gjennom denne serien kan vi utfordre fordommer, synliggjøre idrettens mangfold og vise at alle kan. Vi ønsker å vise at det finnes god helse i mestring, rekruttere flere til idretten og bidra i kampen mot diskrimineringen utviklingshemmede opplever. Vi tror at en produksjon som denne vil bidra til å engasjere publikum til å ville se og heie på troppen – for idrett er en emosjonell aktivitet som treffer bredt.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet er et samarbeid mellom TV BRA, Norges Idrettsforbund og NFU, og baserer seg på videoproduksjon av og for utviklingshemmede. Resultatet vil være en miniserie på seks episoder med varighet på 11 minutter, hvor hver episode følger én utøver på sin personlige vei mot Special Olympics i Berlin. I episodene vil seerne bli kjent med utøverne og deres hverdag, samt hvordan idrettsgleden og mestringsfølelsen påvirker livene deres. Prosjektet skal illustrere mangfoldet som finnes i idretten. Derfor må de utvalgte utøverne reflektere dette også. Det vil legges vekt på kjønnsbalanse, variasjon i grenene, alder og funksjonsnivå. Vi ønsker også å representere utøvere på tvers av hele Norge, så utvalget vil ha geografisk bredde. Målgruppen til prosjektet er hele den norske befolkningen, med et spesielt fokus rettet mot mennesker med utviklingshemming. De norske utøverne skal løftes frem, slik at folk flest og målgruppen selv kan bli inspirerte og nysgjerrige på hvor mye som kan oppnås selv når forutsetningene kan være krevende. Slik kan vi slå tilbake mot fordommer og diskriminerende holdninger i samfunnet generelt, samt bidra til at befolkningen får et nytt og friskt blikk på mennesker med utviklingshemming. Samtidig skal innholdet engasjere og oppleves som underholdende for alle som ser på. Den største utfordringen ligger i å bli kjent med utøverne og alle de øvrige utfordringene som eksisterer i hverdagen til hver enkelt. For at historiene skal treffe oss er det viktig at vi bruker tid og ressurser på å bygge en relasjon til hver enkelt av utøverne, slik at de åpner seg og ønsker å fortelle om seg selv og sin hverdag. Alle utøvere har forskjellige historier som vil treffe mot ulike målgrupper, men av erfaring vet vi at det er mye helse i å få presentert historier om andre mennesker som på mange områder er lik seg selv. Det må også understrekes at TV BRA som redaksjonell organisasjon tar personvern og god presseetikk på alvor.

Antall deltakere

6

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Ved å løfte frem troppene som skal til Special Olympics World Games i Berlin, vil vi synliggjøre idrettens mangfold og glede. Alle har en drøm om å bli sett og hørt, og få lov til å drive med det som betyr noe for dem. For mange er idrett en stor del av hverdagen, og viktig for å kunne trives på fritiden sin. Ved å illustrere dette, kan vi få frem hvor viktig idretten kan være for en god psykisk helse. Vi vil vise frem og fortelle utøvernes historier, samt hvordan de trosser utfordringer og fordommer for å realisere sine drømmer om å delta i et internasjonalt mesterskap. Slik kan vi bryte ned diskriminerende barrierer og bygge opp respekten som utviklingshemmede fortjener. Vi vil engasjere publikum til å ville følge utøverne som skal til Special Olympics, men også inspirere publikum til å delta i idrettsmangfoldet. Det å se at andre i samme situasjon som deg presterer på en så stor scene kan være en potensiell inngang for de som ønsker å prøve seg i idretten, men som ikke har tatt det steget enda. Å se at andre får det til illustrerer at det finnes muligheter for alle, selv om utgangspunktet kan være ekstra utfordrende for noen. Vi vil løfte frem at idrett er en emosjonell aktivitet som treffer svært bredt, og vise våre utøvere at vi heier på dem. Ved å lansere tv-serien under nordiske mediedager, ønsker vi å få pressedekning av serien, slik at vi når ut enda bredere, samt vise at en produksjon av og for utviklingshemmede har høy kvalitet og et viktig budskap i samfunnet.

Plan for gjennomføring

Første kvartal vil hovedsaklig gå til research og planlegging. I denne perioden skal de ulike utøverne plukkes ut og innledes samarbeid med. Mot slutten av første kvartal vil opptakene starte, etter avtale med utøverne og i henhold til det som er mest praktisk i forhold til hverdagen og grenen utøveren skal konkurrere i. I andre kvartal vil de resterende videoopptakene bli gjort. Etter hvert som man får kartlagt materialet som blir samlet inn, kan vi gå i gang med utviklingen av rammen rundt lanseringen og promoteringen av prosjektet. Promoteringen vil foregå parallelt med redigering og etterarbeid av serien. Til slutt vil prosjektet publiseres og tilgjengeliggjøres for publikum (må finne ut når).

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Alle medier har et oppdrag. Oppdraget handler om å videre fortelle alt det som rører seg i samfunnet, det som er bra – men minst like viktig er det å fortelle om det som bør bli bedre. TV BRA erfarer at færre utviklingshemmede deltar i idrettslag enn befolkningen ellers. Vi vet at idrett er svært sosial samlende, gir positive helseeffekter og ofte også høy følelse av mestring. Dette er også tre faktorer utviklingshemmede opplever i mindre grad enn samfunnet ellers. TV BRA sitt samfunnsoppdrag er alltid å heve stemmene og historiene til mennesker med utviklingshemming. Derfor har det også vært viktig og helt naturlig at TV BRA nå gjør nybrottsarbeidet og lager en større tv-produksjon som retter søkelyset mot de unike mulighetene idretten byr på – for alle mennesker. I juni 2023 sendte Norge 44 utøvere til Special Olympics World Summer Games i Berlin – verdens største idrettsarrangement. Vårt ønske med tv-sendingene var å løfte frem deltakerne for å hedre utøverne og deres innsats, men også formidle mestringsfølelsen og gleden ved den sosiale arenaen idretten tilbyr og som utøverne selv opplever. På veien har vi utfordret fordommer, synliggjort idrettens mangfold og vist virkeligheten av at alle kan. I «Sammen om Drømmen» har TV BRA for første gang, og som eneste norske mediehus, dekket verdens største idrettsarrangement Special Olympics World Summer Games 2023 mens det foregår.

Gjennomføring

Vi valgte tidlig, også takket være kommentarer fra Stiftelsen DAM sitt eget fagutvalg – å satse enda større. Fra å innledningsvis kun følge 6 utøvere under forberedelser utvidet vi programmet til å inkludere seks studiosendinger med utøverne og prominente idrettsprofiler, aktuelle gjester, støtteapparat og presidenter fra særforbundene, i tillegg til to nær sagt direkte sendinger fra de olympiske lekene i Berlin. Slik økte vi brukermedvirkningen betraktelig. For å holde det film-tekniske nivået som kreves av seriøse og profesjonelle sportssendinger var det likevel avgjørende å oppgradere kanalens eksisterende utstyr. NFU, NIF og TV BRA ønsket tidlig i prosjektet også å få andre større kanaler (som NRK eller TV2) til å sende programmet – men interessen er dessverre ikke til stede. At resten av norsk media glimrer med sitt fravær rundt begivenheter av såpass stor karakter avslører hvor avgjørende TV BRA og våre støttespillere er, for å få fortalt denne gruppens historier.

Resultater og virkninger

Gjennom det som ble 8 episoder ( https://www.tvbra.no/sammen-om-drommen) har programmet vist at det finnes god helse i mestring, og bidratt til å rekruttere flere til idretten og i kampen mot diskrimineringen utviklingshemmede opplever. Publikum har engasjert seg på sosiale medier, og heiet på de norske utøverne. Programmet inspirerer seerne til å gi idrett og enkel trening en sjanse. For å kunne drømme stort, bli en del av samholdet og de gode vennskapene som knyttes, samt å kjenne på den livsviktige formen for mestringsfølelse enhver trenger i sitt liv på en eller annen arena og som mange utviklingshemmede kanskje aldri har opplevd tidligere. Til forskjell fra større mediehus har ikke TV BRA en egen sportsavdeling med medarbeidere som sitter på nøkkelinformasjon som vi kan lene oss på. Som selvstendig tv kanal har vi derfor måttet bygge opp fra grunnen lærdom om hva profesjonelle sportssendinger krever. Vi har høstet mye kunnskap i løpet av denne prosessen. Et nettverk og en mengde erfaringer som nå gjør TV BRA i stand til å lage videre sportssendinger og dekke idrettsarrangementer.

Prosjektleder

Camilla Kvalheim

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Alle drømmer er like: Synliggjøring av idrettens mangfold
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
TV BRA
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
08.03.2023
Sluttdato
02.08.2023
Status
Avsluttet