Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Rekruttering av informanter (ansatte og ledere som deltar i læringsnettverket) vil skje i samarbeid med USHT Trøndelag. Første runde med fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse vil skje i desember 2022, mens den andre runden vil skje våren 2023. Data fra de første fokusgruppeintervjuene skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 1 (erfaringer med tilrettelegging av seksualvennlig miljø), og vil bli analysert første kvartal 2023. Data fra andre runde med fokusgruppeintervju skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 3 (utbytte av læringsnettverk), og vil bli analysert tredje kvartal 2023. Data fra første og andre runde med spørreundersøkelse skal benyttes for å gi svar på forskningsspørsmål 3 (holdninger til å adressere seksuell helse), og vil bli analysert samlet i tredje kvartal 2023. Rapportskriving vil starte på våren 2023, og sluttføres fjerde kvartal.

Prosjektleder/forsker

Stine Marlen Henriksen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Nord universitet, Senter for omsorgsforskning midt
Beløp Bevilget
2022: kr 70 000, 2023: kr 330 000
Startdato
12.12.2022
Sluttdato
31.12.2023