Så fint å møte dokker samla

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Barn som har multifunksjonshemminger og deres familier, har omfattende og varig behov for koordinert bistand fra flere fagområder. De opplever ofte at tjenestene blir gitt fragmentert i stedet for samordnet.

 

Prosjektet ”Så fint å møte dokker samla” er et samarbeidsprosjekt i Sør- og Nord-Trøndelag, mellom Habiliteringstjenestene for barn, de Pedagogiske Kompetansesentrene Tambartun og Trøndelag, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Prosjektgruppa har utviklet en samarbeidsmodell for samordning av kurs for foreldre, søsken og fagfolk rundt barn med multifunksjonshemminger, og evaluert og dokumentert dette. I løpet av prosjektperioden, har det blitt arrangert 3 kurs med aktuelle tema for målgruppa. Tilbakemeldinger fra foreldre og fagfolk viser at kursene har vært svært vellykket.

 

Samarbeidsmodellen bidrar til et bedre tjenestetilbud. Måten å samarbeide på, utvikler ny også ny kunnskap hos de involverte instansene og har betydning for det videre tjenestetilbudet. Prosjektperioden har vart fra januar 2005 til desember 2007.

 

Kunnskaper og erfaring fra prosjektet blir formidlet på Høyskoler i Trøndelagsfylkene, og i organisasjonene. Prosjektet har blitt finansiert av midler fra Helse- og Rehabilitering, samt at de involverte Habiliteringssentrene og Kompetansesentrene har bidratt med ressurser.

Prosjektleder/forsker

Astrid Ingdal

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Så fint å møte dokker samla
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Tambartun kompetansesenter, Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 183 000, 2006: kr 196 000, 2007: kr 183 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet