Rett fra hjertet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Det finnes i dag få livsminner fortalt av mennesker med utviklingshemning selv. Fortellinger om hvordan mennesker med utviklingshemning lever og har levd sine liv er som regel fortalt av andre eller med tall -levekårsindikatorer om bolig, aktiviteter og kontakter. At mennesker med utviklingshemning har vært oppfattet som ressurssvake og mindreverdige har gjort at de har vært oversett som fortellere fra sitt eget liv.

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Vi lever i et samfunn der alderdom ofte forbindes med noe negativ. Eldre ses mer på som en byrde enn en ressurs. Vår visjon er å endre det homogene og problemfokuserte bildet samfunnet har på eldre mennesker. Vårt utgangspunkt er at absolutt alle som har levd lenge har en historie å fortelle fra sitt liv som kan bidra til vekst og endring hos andre mennesker. Dette gjelder også personer med utviklingshemning.Delmål 1: Flere stemmer til verdidebatten
Rett fra hjertet er et prosjekt for hjertet og hodet. Vi ønsker historiene skal berøre oss, samtidig som vi håper de kan få oss til å tenke på hvilket samfunn vi vil ha, og hvem vi skal inkludere i fellesskapet vårt.

Delmål 2: Styrke den mentale helsen til prosjektdeltakerne
Ved å sette fokus på hver enkelts personlige erfaringer ønsket vi å løfte dem frem som enkeltindivider. Målet er at fortellerne i prosjektet får en positiv opplevelse som kan bidra til økt selvfølelse og opplevelse av mestring i hverdagen.

Delmål 3: Synliggjøre en usynlig gruppe eldre
At personer med utviklingshemning

i dag blir like gamle som normalbefolkningen, er det mange som ikke vet. Vi ønsker å synliggjøre en gruppe eldre som også vil være en del av eldrebølgen som kommer til å by på utfordringer i departement og kommunehus rundt omkring i landet.

Delmål 4: Dokumentere livserfaringen til uhørte mennesker
Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes glemte historie (2005) var et samarbeidsprosjekt mellom fem museumsinstitusjoner i Norge, støttet av ABM-utvikling: http://www.institusjon.no. Prosjektet hadde som mål å dokumentere og formidle historien til sentralinstitusjonene for utviklingshemmede i Norge. Prosjektet ønsket å dokumentere både historiske fakta og livsfortellinger. Men livshistoriene viste seg å være vanskelig å finne. Per i dag har prosjektet samlet inn tre livsminner: http://institusjon.histos.no/index.php?do=visKategori&kategori=3. Når Rett fra hjertet er ferdig vil vi forhåpentligvis kunne bidra med 25-35 livsminner til denne samlingen.

3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE
Deltakere: 25-35 eldre med utviklingshemning 60 (+/-) som har lyst til å dele en eller flere historier fra livet sitt i tekst, lyd (fortelling/sang/diktlesning) eller på film.
Mottakere/Publikum: * Andre mennesker med utviklingshemning.

* Ansatte i helsevesenet som jobber med mennesker med utviklingshemning

* Helsepolitikere og byråkrater * Barn i barneskolen

4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING
I prosjektet skal vi samle inn personlige livshistorier, sanger, diktopplesninger, private bilder, tegninger og andre personlige uttrykk fra eldre med utviklingshemning. I løpet av forprosjektet har vi innledet et samarbeid med Håstein seniorsenter for utviklingshemmede på Laksevåg ved daglig leder Skjoldvor Haukås. Vi skal gjøre lydopptak av livsminner, sang og diktlesning og digitalisere privat bilder, tegninger eller andre personlige uttrykk som kan bidra til å illustrere/utdype livsminnet den enkelte ønsker å bidra med i prosjektet. Vi kommer i utgangspunktet til å samle livshistorier fra de 27 faste brukerne på Håstein. I tillegg vil vi invitere noen av vennene deres med i prosjektet.

5. PROSJEKTETS BETYDNING
Menneskers med utviklingshemnings personlige fortellinger er en del av de større fortellingene om menneskets vilkår. Med “Rett fra hjertet” håper vi å bidra til å fylle et tomrom i våre kollektive fortellinger.

6. FRAMDRIFTSPLAN
FORPROSJEKT:
Januar-august 2011: Prosjektutvikling og ferdigstille pilot.
HOVEDPROSJEKT:
September 2011-januar 2012: opptak av livshistorier.
Februar 2012-desember 2012: Redigering, produksjon av webdokumentar for nett, iPad, dvd-produksjon, lage hefte, utstilling på Bymuseet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0199.pdf

Sluttrapportsammendrag

I Rett fra hjertet har vi dokumentert og formidlet personlige historier fra 22 eldre mennesker med utviklingshemninger. Målsetningen har vært å bidra til økt trivsel og aktivitet i hverdagen samtidig som vi har ønsket å dokumentere livsminner fra mennesker som mange sjelden ser og hører. I løpet av prosjektperioden har vi laget en interaktiv multimediafortelling (for internett og iPad), en kortfilm (24 min.), en bok med historier og bilder fra prosjektdeltakernes liv, og et hefte om livsfortellingen som metode i pleie og omsorg (skrevet av forsker og vernepleier Britt-Evy Westergård). Kortdokumentaren ble vist i konkurranseprogrammet på Bergen Internasjonale filmfestival 2012. Prosjektet ble avsluttet med premierefest på Bergen kino 27. november 2012 i kinoens største sal med rundt 250 personer tilstede. Prosjektdeltakerne kom inn i salen på rød løper til stående applaus fra publikum. Premierefesten ble omtalt i Bergen Tidende og på NRK Hordaland (radio) og på EMPO tv.

Prosjektleder/forsker

Eli Lea

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Rett fra hjertet
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Flimmer Film AS
Beløp Bevilget
2012: kr 600 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet