Mestring med mobil

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Personer med utviklingshemning får i liten grad opplæring i å bruke mobiltelefon. Mange mobiltelefonfunksjoner har stort potensial til å kunne hjelpe dem til å få bedre kontroll over hverdagen og gjøre dem mer selvstendige. Foreldre, pårørende, lærere, tjenesteytere og andre hjelpere vil også kunne tilrettelegge for mestring av IADL (dagliglivets komplekse ferdigheter) ved hjelp av funksjoner på mobiltelefon. Tilpassede instruksjonsfilmer kan være velegnet for personer med utviklingshemning. Enkle instruksjonsfilmer på norsk for bruk av basale funksjoner på mobiltelefoner er i svært liten grad tilgjengelige. Mange normalt fungerende foreldre, lærere, miljøterapeuter og andre hjelpere er ikke så godt kjent med mange av mobiltelefonens muligheter. På YouTube kan man legge ut relativt korte filmer og nå en stor brukergruppe.
2. Målsetting
Å bidra til at personer med utviklingshemning og blir mer selvstendige i IADL ved at de mestrer ulike funksjoner på mobiltelefon som kan ha innvirkning på selvstendigheten og at hjelpere legger til rette for støtte fra mobiltelefonen i IADL.
Prosjektmålene er å:
• Lage korte instruksjonsfilmer i bruk av funksjoner på mobiltelefon og å legge ut disse filmene på YouTube
• Vise via korte instruksjonsfilmer hvordan mobiltelefonfunksjoner kan bidra til å mestre IADL
• Lage en DVD med filmene under punkt 1 og 2
• Spre informasjon om instruksjonsfilmene ved konferanser, seminarer og omtaler i medier
• Teste ut bruken av filmene for personer med utviklingshemning og deres hjelpere

3. Målgruppe
Primært: Mennesker med utviklingshemming og deres foreldre/på¬rørende, lærere, tjenesteytere og andre hjelpere
Sekundært: Mange andre som eldre, per¬soner med andre kognitive utfordringer, ikke-vestlige innvandrere og folk flest som ikke har brukt så mange funksjoner på mobiltelefon

4. Beskrivelse av gjennomføringen
Det lages instruksjonsfilmer for mobiltelefonfunksjoner som: navigering på telefonen/menyikoner, SMS/MMS, kalenderfunksjon, overføringen av kalenderoppføringer fra en mobil til en annen, vekkerklokke, taking og bruk av bilder/lydopptak/filmsnutter, notater, bruk av GPS/kart og enkelbilde og filmredigering. Filmene lages så det kan være mulig for mange personer med utviklingshemning å følge med. Noen filmer lages primært for hjelpere. Pga. mindre avvik fra filmene til brukerens egen mobil, vil mange trenge en hjelper for å begynne å bruke funksjonene. Også mange hjelperne trenger å lære en dal av funksjonene på mobiltelefon, så de kan støtte bruken hos personer med utviklingshemning.
Det lages også filmer som viser bruk av mobiltelefonfunksjoner i forbindelse med IADL. De vil primært være beregnet på hjelpere. Det lages en DVD med alle filmene til testpersoner. Filmene legges ut på YouTube.
Deretter testes instruksjonsfilmene ut hos den primære målgruppen og deres hjelpere. Det gjennomføres regelmessige semistrukturerte telefonintervjuer for å kartlegge bruken av filmene, mobiltelefonfunksjonene generelt og som IADL-støtte. Ved evt. behov justeres filmene, og reviderte versjoner legges ut på YouTube og brennes på DVDer. Det vil også arbeides aktivt for å spre informasjon om filmene og bruk i IADL hos aktuelle organer, medier og målgrupper.
5. Prosjektets betydning
Personer med utviklingshemning strever med IADL. Kan man vise hvordan bruk av mobiltelefonfunksjoner kan hjelpe dem til å oppleve mer mestring og selvstendighet, kan det ha stor betydning både for dem selv og omsorgspersoner.

Også andre personer i sekundære målgrupper vil kunne ha stor nytte av filmene.
6. Framdriftsplan
I første halvår 2013 lages opplæringsfilmene for mobiltelefonfunksjoner og i andre halvår 2013 filmer som viser praktisk bruk av funksjoner i forbindelse med IADL.
Første halvår 2014 testes instruksjonsfilmene og bruken av mobiltelefonfunksjonene hos personer med utviklingshemning og deres hjelpere. Hjelpere ser også filmene om hvordan man kan utnytte funksjonene i forbindelse med IADL. Etter opplæring følges testparene i en 4-måneders-periode. Filmene justeres ved behov. Dette året intensiveres arbeidet med å spre informasjon om filmene og bruken av dem i aktuelle målorganer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Mestring med mobil
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2013: kr 546 000, 2014: kr 450 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet