Kultur- og aktivitetsleir

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Leiren er for personer på 18 år og over med utviklingshemming og som er medlem av NFU. Den arrangeres i samarbeid med Nordland NFU. Den retter seg først og fremst mot deltakere fra Nordland, men medlemmer fra Troms og Finnmark vil og kunne delta. Voksne som må ha ledsager møter store barrierer for å kunne reise på ferie og delta på fritidsaktiviteter. Dette på grunn av kostnader for ledsager. Ofte må både lønn og reise/opphold for ledsager betales av hovedperson. De som er målgruppe for denne leiren opplever ofte at hindringene blir for store til å kunne reise på ferie og få nye inntrykk og opplevelser. Leiren bidrar til å oppfylle artikkel 30 i CRPD.

Aktivitet/tiltak/metode

Leiren arrangeres på Sjunkhatten Leirskole i perioden 22. juli til 28.juli 2024. Leirskolen ligger ca 20 min kjøring fra Bodø sentrum. Vi leier en 17 seters buss med sjåfør fra Innstranda Idrettslag som vil kjøre oss til og fra sentrum. Deltakerne vil kunne være med på to ulike kurs. Kursene er i musikk, dans, kreative aktiviteter, teater og friluftsliv. På grunn av at Bodø er Europeisk Kulturhovedstad i 2024 er det mange spennende arrangementer i byen som vi skal ta del i. Når man ikke er opptatt med kurs eller deltakelse i byen på ulike kulturarrangementer vil man kunne prøve seg på klatring, padling i kano, boccia eller ta turer i det nydelige friluftsområde som leiren ligger i. Hver kveld blir det dans for de som ønsker det.

Antall deltakere

70

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer at deltakerne får kjennskap til, og mulighet til å prøve ut, nye aktiviteter gjennom både kurs og fritidsaktiviteter og at de opplever mestring. Det kan gi inspirasjon til å fortsette med aktivitetene. Vi vil legge vekt på at ledsagerne får informasjon og veiledning om hvordan de kan bidra til å få startet lignende aktiviteter i gang hjemme etter leiren. Vi forventer også at deltakerne blir kjent med nye mennesker og får oppleve sosiale fellesskap. Leiren vil gi deltakerne erfaringer med fysiske aktiviteter som i tillegg til mestring også kan virke forbyggende på uhelse.

Plan for gjennomføring

Forberedelse, utvikling av tiltak og påmelding vil det hovedsaklig være prosjektgruppen som står for. I gjennomføringen vil vi leie inn kurs- og aktivitetsledere, sjåfør og spillemann til festmiddag. I tillegg vil ca 20 frivillige fra NFU delta den uka leiren varer. En del deltakere har med ledsagere. Etterarbeid med rapportering har prosjektgruppen ansvar for, hovedsaklig prosjekleder.

Prosjektleder

Gunn Strand Hutchinson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kultur- og aktivitetsleir
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2024: kr 200 000
Startdato
02.01.2024
Sluttdato
02.09.2024
Status
Under gjennomføring