Fagdag: Veien frem til egen bolig

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

80

Fremdriftsplan

Kurset og fagdagen er utviklet ved hjelp av støtte fra Husbanken. Støtten fra Dam vil gå til selve gjennomføringen og kostnadene til fagdagen. Foreningen for byggfellesskap gjennom Oda og Arild er ansvarlig for alt det praktiske rundt gjennomføringen, og vil leie inn fagkompetanse til streaming. NFU har vært involvert i kursutviklingen og videreformidlet kontakt til grupper som har bygget boliger for sine unge voksne barn, og videreformidlet kontakt til lokale grupper i andre kommuner. Vi ønsker også å bruke sosiale medier, for eksempel diskusjonsgrupper om dette temaet på Facebook til å promotere fagdagen. Behandling av filmet materiale og publiseringen av denne vil IT ansvarlige på NFU gjøre. NFU ønsker også å invitere prosjektlederne til å presentere fagdagen og det tilgjengelige materiellet på det årlige samlingen for fylkeslederne. Dermed kan man få god spredning på materialet ut i hele landet. Etter det fire dager prosjektloskurset også er avholdt kan man videreformidle denne kompetansen og kontaktlister til prosjektloser gjennom NFU sitt nettverk.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fagdag: Veien frem til egen bolig
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2024: kr 100 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
01.05.2024